Politik for ansvarlige investeringer virker

De internationale organisationer mod klyngebomber IKV Pax Christi og Cluster Munition Coalition har netop offentliggjort en rapport om flere hundrede større investorers investeringer i producenter af klyngebomber. Rapporten placerer Lægernes Pensionskasse og tre andre danske pensionsselskaber blandt den gruppe af investorer, som har en klar politik og et forbud mod at investere i selskaber, der producerer klyngebomber. Politikken gælder alle pensionskassens investeringer, uanset om det sker via egne investeringsforeninger eller andres. Forskellen ligger i, hvordan forbuddet kan håndhæves.

Stort set hele pensionskassens formue investeres via egne investeringsforeninger (LPI), hvor pensionskassen har fuld indflydelse på, hvad der investeres i. Her er der ganske enkelt forbud mod at investere i klyngebomber.

En mindre del af pensionsformuen investeres via eksterne investeringsforeninger. Her har vi ikke bestemmende indflydelse, men opfordrer til, at der ikke investeres i klyngebomber. Vi overvåger løbende, hvad der investeres i, og griber ind, hvis pensionskassens politik om klyngebomber ikke bliver overholdt i en ekstern investeringsforening. Lykkes det os ikke at påvirke foreningen til at efterleve politikken, vil det føre til et salg af investeringen.

Klyngebomber er blot en af en række ting, som Lægernes Pensionskasse ikke ønsker at investere i. Forbuddet gælder fx også antipersonelminer, kemiske og biologiske våben og tobaksproduktion.

Læs mere om pensionskassens politik for ansvarlige investeringer