Sådan er du stillet ved konflikt

Er du praktiserende læge, vil en konflikt mellem PLO og RTLN også få indvirkning på din økonomi. Her kan du læse om, hvordan du er stillet i pensionskassen og pensionsbanken.

Dine pensionsindbetalinger til Lægernes Pensionskasse
Opstår der konflikt, sker der ikke længere automatisk indbetaling til din pensionsordning, som ændres til ”bidragsfri”. Du mister ikke dine rettigheder, men de manglende indbetalinger vil betyde, at din pensionsdækning falder tilsvarende. Det kan du undgå ved selv at indbetale til din ordning. Bliver konflikten langvarig, sender vi dig indbetalingskort, så du har mulighed for at genoptage indbetalingen til din pensionsordning. Vi vil i god tid orientere om de praktiske forhold.

Har du lån i Lægernes Pensionsbank?
Er du kunde i pensionsbanken, vil vi tilbyde dig ydelsesbortfald uden gebyr på alle dine lån, så længe konflikten varer. Det gælder både dine private lån og finansieringen af din praksis. Du har også mulighed for at få forhøjet evt. driftskredit svarende til den manglende omsætning.

Vi kontakter dig om dine muligheder, hvis konflikten bliver en realitet.

Håndtering af patientbetaling
Du bør i god tid sikre, at din praksis kan modtage betaling fra patienter, fx i form af dankort eller ved at udlevere indbetalingskort, så du undgår at skulle opbevare større mængder af kontanter.

Vi rådgiver dig gerne om mulighederne.

Læs mere