Skatterabat ved kapitalpension og alderssum

Skattereformen giver mulighed for, at du i 2013 kan nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift, hvis du hæver eller omlægger din kapitalpension eller alderssum. Efter 2013 er afgiften igen 40 pct. (NB: Reglerne er efterfølgende blevet ændret, så den lempeligere afgift på 37,3 pct. også gælder i 2014).

Har du kapitalpension i Lægernes Pensionsbank, eller hører du blandt dem, som har mulighed for at vælge alderssum i Lægernes Pensionskasse, så kontakter vi dig med mere information om dine muligheder for at få rabat.