Interview i Ugeskriftet.dk

Ugeskriftet.dk bringer i dag et interview med pensionskassens direktør, Niels Lihn Jørgensen. Læs interviewet her.

Lægernes Pensioner er ikke til salg

Forleden kunne man læse i medierne, at Lægernes Pensionskasse står foran et opkøb, angiveligt fordi den er for lille til at klare sig selv. Det har absolut ikke noget på sig, siger pensionskassens direktør i dette interview, men han forstår godt bejleriet. For lægerne er interessante kunder, og pensionskassen er veldreven.

Der er ikke noget at sige til, at kommercielle pensionsselskaber er ude efter Lægernes Pensionskasse. Danskernes pensionsindbetalinger er nemlig faldet, og det skærper konkurrencen mellem de kommercielle selskaber, som på et stagnerende marked rækker ud efter veldrevne pensionskasser med homogene kundegrupper og høje indbetalinger. Pensionskassens direktør, Niels Lihn Jørgensen, melder imidlertid hus forbi.

”Lægernes Pensionskasse er i disse år genstand for stigende interesse fra kommercielle pensionsselskaber, som kan tjene betydelige beløb på at administrere lægernes pensionspenge. Lægernes pensionsdepoter er en lækkerbisken, men det ville være et økonomisk selvmål af de helt store at samarbejde med et kommercielt selskab”, siger han.

”Når jeg ser Lægernes Pensionskasse blive nævnt som en mulig opkøbskandidat af et kommercielt selskab, så er jeg nødt til at sige: det ville være en utroligt dårlig forretning for lægerne at lade et kommercielt selskab administrere deres pension”.

Hvorfor det?

”Fordi det må handle om, hvad der tjener kunderne bedst, og ikke hvad der tjener pensionsselskabet bedst. Og her taler tallene for sig selv på alle de afgørende parametre: afkast, omkostninger og overskuddets fordeling. Vores afkast er blandt branchens absolut højeste. Forspringet svarer til, at 1 million kroner investeret i Lægernes Pensionskasse for 20 år siden er blevet til 5 millioner hos os, men kun 4,2 millioner kroner for branchen som helhed. Det er 800.000 kroner i ekstra afkast”.

Hvad med omkostningerne?

”Vores omkostninger er samtidig i bund, hvilket ikke mindst skyldes vores saminvestering med Lægernes Pensionsbank. Sammen med banken forvalter vi 100 milliarder kroner. Det presser investeringsomkostningerne ned på niveau med de største institutionelle pengetanke. Så vi høster allerede stordriftsfordelen. Endelig skal man huske, at hele pensionskassens overskud tilfalder ejerne, som jo er lægerne selv. Derved adskiller vi os fra kommercielle udbydere, som sender overskuddet videre til eksterne ejere. Vi har i øvrigt heller ikke udgifter til assurandører og reklamekampagner. Det koster også”.

Betyder konkurrencen, at nogen kunne finde på at stille spørgsmålstegn ved, at det er obligatorisk at være med i Lægernes Pensionskasse?

”Vi frygter ikke konkurrence. Der er brug for mangfoldighed, og konkurrence er jo pensionskundernes mulighed for at sammenligne resultater og se, hvem der gør det bedst. Her har Lægernes Pensionskasse i meget lang tid ligget i top på afkast og i bund på omkostninger. Da lægerne i sin tid etablerede pensionskassen, var det jo netop, fordi man forventede at få den højeste pension ved at gå sammen som faggruppe. Og det, må man sige, er lykkedes”.

Men det var vel bedre, at man havde helt frit valg?

”Langt de fleste ordninger, hvad enten det er vores ordning eller en firmaordning i et kommercielt selskab, indeholder et kollektivt element. Man er nødt til at gruppere kunderne for at få omkostningerne ned. Når det handler om at skabe høje afkast og holde lave omkostninger, er de faglige pensionskasser i almindelighed – og Lægernes Pensionskasse i særdeleshed – klart bedst. Det viser tallene. Vi har så den ekstra fordel med Lægernes Pensionsbank, som ved siden af vores standardiserede pensionsordning tilbyder opsparingsprodukter ad libitum. På den måde får man alle fordelene ved en kollektiv ordning plus mulighed for at supplere med skræddersyede produkter i Danmarks billigste bank. Da Lægernes Pensionsbank er en fuldservicebank, kan vi også yde totalrådgivning, der ikke kun tager højde for pensionskilderne, men også for de lån og frie midler, der er ved siden af. Det giver lægen et godt overblik over den samlede økonomi som pensionist”.

Lægernes Pensionskasse har knap 40.000 medlemmer – er det nok til at drive en effektiv pensionskasse på langt sigt?

”Helt sikkert. For det første er det ikke så meget medlemsantallet men indbetalinger pr. medlem, der betyder noget, og her betaler højtlønnede læger i sagens natur meget mere ind end de fleste andre. Vi har branchens højeste formue pr. kunde. For det andet arbejder vi sammen med pensionskasserne JØP og DIP på de områder, hvor vi hver især har fordel af det, fx investeringsområdet. Og så repræsenterer Lægernes Pensionsbank jo en eksklusiv fordel for lægerne, som virkelig bliver værdsat. Foreløbig er lidt over halvdelen af pensionskassens medlemmer også kunder i Lægernes Pensionsbank, og der bliver flere år for år”.

Efter finanskrisen er der kommet en byge af tilsynskrav, som I skal leve op til, og det har været fremme, at kravene er stærkt belastende for mindre pensionskasser. Hvad er din kommentar til det?

”Overdrivelse fremmer forståelsen, og der er helt sikkert nogle i sektoren, som har en interesse i at gøre arbejdsbyrden større, end den er. Vi bliver som alle andre jævnligt kigget i kortene af Finanstilsynet, og vel kræver det ressourcer, men så er det heller ikke værre. Vi har netop haft ordinært tilsyn i banken, og det gik helt efter bogen. Jeg anerkender, at det kan være byrdefuldt for de mindste kasser, men vi hører ikke til den kategori. I øvrigt er vores administrationsomkostninger faktisk faldet med 12 pct. de seneste tre år”.

Er lægernes pensionsordning tidssvarende?

”Ja, i dag er den. Stort set alle læger, der fik tilbuddet, har omtegnet deres ordning til en ordning med friere investeringsrammer og fik ved den lejlighed en ekstraordinær bonus på i gennemsnit 19 procent, der gav et pensionsløft på en halv million kroner. Over 90 pct. af medlemmerne har nu en fremtidssikret ordning med gode afkastmuligheder foruden et garantielement. Omtegningen har givet os en stor afkastmæssig konkurrencefordel i forhold til kommercielle selskaber, der døjer med dyre garantier i et kludetæppe af ordninger. Det er dyrt for kunderne, og det er dyrt i administration, og i sidste ende lander den regning uundgåeligt hos kunderne”.

Har I spurgt medlemmerne, hvad de synes?

”Vi gennemfører løbende tilfredshedsmålinger, og senest er vi gået med i en branchemåling udført af Aalund Research, der sammenligner en række pensionskasser på forskellige parametre. Her scorer vi højest på flere parametre. Der er især én måling, som siger meget: 83 pct. af vores medlemmer ville anbefale Lægernes Pensionskasse til andre. Det er den højeste score i en sammenligning, hvor den laveste score er 48 procent, og gennemsnittet ligger på 63 procent. Det vidner om, at medlemmerne har tillid til Lægernes Pensionskasse, og tillid er basalt set det, pension handler om”.