Pensionskassen saminvesterer i infrastruktur

Lægernes Pensionskasse investerer i energiinfrastruktur sammen med tre andre pensionskasser.

Pensionskasserne Lægernes Pensionskasse, Pædagogernes Pensionskasse, JØP og DIP er gået sammen om at investere 3,1 mia. kroner i en ny infrastrukturfond.

Fonden forvaltes af den dansk-baserede forvalter Copenhagen Infrastructure Partners, der er specialiseret i infrastrukturinvestering.

Fonden har samlet en bred dansk investorkreds, der har givet tilsagn om at investere ca. 8 mia. kroner i europæisk og amerikansk energiinfrastruktur som biomassefyrede kraftværker, el-transmissionsnet og vindmølleanlæg på land og til havs.

Investeringen forventes at give et stabilt afkast, der ligger væsentligt over det afkast, pensionskasserne kan forvente at få ved investering i traditionelle obligationer. Investeringer i infrastruktur er mindre følsomme over for konjunkturudsving end aktier, og er derfor med til at sprede risikoen på den samlede investeringsportefølje.

De fire pensionskasser tegner sig for knap 40 pct. af fondens samlede kapitaltilsagn. Ved at gå sammen om investeringen sparer pensionskasserne betydelige omkostninger og får større indflydelse på fondens investeringer og drift.

Lægernes Pensionskasse investerer 1,25 mia. kroner i fonden.

Læs pressemeddelelsen