Grundlagsrenten fastholdes

Stigende renter aflyser den varslede nedsættelse af grundlagsrenten.

På pensionskassens generalforsamling i år fortalte bestyrelsen, at grundlagsrenten ville blive sat ned til -0,5 pct. fra 2016. Ændringen skulle gælde ordninger med betinget garanti, hvor grundlagsrenten pt. er 0 pct.

Årsagen var, at de i forvejen meget lave markedsrenter var fortsat med at falde i begyndelsen af 2015, og at flere endda var negative. Nedsættelsen af grundlagsrenten skulle sikre tilstrækkelig investeringsfrihed til at kunne opnå et konkurrencedygtigt formueafkast til medlemmerne.

Bestyrelsen sagde samtidig, at det var hensigten at sætte grundlagsrenten op til 0 pct., så snart renteniveauet igen gjorde det muligt.

Den situation er nu allerede aktuel. Siden generalforsamlingen i april er renterne nemlig begyndt at stige igen. Stigningen er så markant, at det ikke længere er nødvendigt at sætte grundlagsrenten ned fra 1. januar 2016. Grundlagsrenten fastholdes derfor på 0 pct.