Renten sænkes på bankkonti

I forlængelse af Nationalbankens renteændring med virkning pr. 6. februar 2015 nedsætter Lægernes Pensionsbank med virkning samme dag renten på flere produkter:

  • Realboligkredit og Realboligindlån – ind- og udlånsrenten nedsættes med 0,25 pct.point
  • Anfordringsindlån – indlånsrenten nedsættes med 0,15 pct.point
  • Pensionskonti, herunder parkeringskonto – indlånsrenten nedsættes med 0,25 pct.point
  • Børneopsparing – indlånsrenten nedsættes med 0,50 pct.point
  • Multikontokredit – udlånsrenten nedsættes med 0,15 pct.point
  • Lån/kredit med pant i gruppelivsforsikring – udlånsrenten nedsættes med 0,35 pct.point
  • Boliglån (efterfinansiering ejerbolig) og andelsboliglån/-kredit – udlånsrenten nedsættes med 0,25 pct.point.

Renten på variabelt forrentede realboligkreditter og realboligindlån blev også nedsat den 20. januar, den 23. januar og igen den 30. januar i år i umiddelbar forlængelse af Nationalbankens renteændringer.

Se bankens rentesatser pr. 6. februar 2015