Banken hæver renten på realboligindlån og kredit

I forlængelse af Nationalbankens renteændring 8. januar 2016 forhøjer Lægernes Pensionsbank med virkning samme dag rentesatsen på variabelt forrentede realboligkreditter og realboligindlån med 0,10 pct. point. 

Se bankens rentesatser pr. 8. januar 2016