Lægerne er mest tilfredse

Sammenligning viser, at lægerne er mest tilfredse med deres pensionskasse. ”Det er nemt”, siger de.

Hvert år måler Aalund Research pensionsopsparernes tilfredshed med deres pensionskasse. Undersøgelsen omfatter seks arbejdsmarkedspensionskasser og måler medlemmernes tilfredshed, tillid og loyalitet. Det samlede resultat placerer igen i år Lægernes Pensionskasse på førstepladsen.

Medlemmerne har vurderet deres pensionskasse på en række områder som rådgivning og information, tilfredshed med produkter og tillid til pensionskassens forvaltning. For hver af disse parametre er Lægernes Pensionskasse bedømt som den bedste. Undersøgelsen viser også, at lægerne i langt højere grad end andre foretrækker en pensionskasse kun for deres faggruppe.

Hvad siger lægerne?
Lægerne er blevet bedt om at sætte ord på, hvad de synes godt om, og hvad der kan blive bedre. Flest nævner pensionskassens gode afkast, mens mange værdsætter informationen og rådgivningen. ”Det er nemt” er en sætning, der benyttes ofte, ligesom ”lave omkostninger” bliver det. Andre efterlyser en mere aktiv kontakt fra pensionskassen, ligesom ”uforståelige skrivelser” og ønske om mere overskuelige oversigter viser, at ikke alle er tilfredse med informationen og gerne ser, at den bliver bedre. Det vil vi arbejde på.

Du kan se, hvordan Lægernes Pensionskasse er bedømt (værdien 5 er bedst og 1 er dårligst).

  

Stemningsbillede

  

Stemningsbillede

  

Stemningsbillede

  

Stemningsbillede