Samarbejde om investering med andre pensionskasser

Lægernes Pension, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Pensionskassen for Civil- og Akademiingeniører (DIP) har igennem de seneste måneder undersøgt, om vi kunne have gavn af at ændre vores mangeårige investeringssamarbejde til et decideret investeringsfællesskab mellem de tre pensionskasser. Det arbejde er nu tilendebragt, og det er besluttet, at vi fortsætter samarbejdet som hidtil.

”Vi har sammen med konsulentfirmaet Oliver Wyman fået afdækket, hvad vi kan opnå ved et decideret investeringsfællesskab, som vi ikke allerede har gavn af ved det nuværende samarbejde. I forløbet har vi erfaret, at forskellene i vores processer er for betydelige til, at det vil være til fordel for alle parter,” forklarer Chresten Dengsøe, adm. direktør i Lægernes Pension.

De tre pensionskasser har derfor valgt at bevare den nuværende samarbejdsform, som blandt andet er baseret på, at JØP og DIP investerer via Lægernes Invest, der er et datterselskab af Lægernes Pension. De senere år er pensionskasserne desuden gået sammen om større alternative investeringer, fx i vindenergi og logistikejendomme.

”For at være konkurrencedygtig er det vigtigt, at man af og til udfordrer sin forretningsmodel. Det har vi nu gjort og kan konkludere, at modellen stadig holder vand. Det har været sundt for os at have eksterne øjne på, og konsulenternes analyse har resulteret i en række anbefalinger på, hvordan vi kan optimere den måde, vi gør tingene i Lægernes Pension. De anbefalinger er vi nu i fuld gang med at implementere i vores investeringsprocesser, ” siger Chresten Dengsøe.

Lægernes Pensions investeringssamarbejder
Lægernes Pension samarbejder med forskellige pensionskasser og pensionsselskaber om investering. Udover samarbejdet med JØP og DIP, samarbejder Lægernes Pension blandt andet med Nordea Pension, Danica og Lønmodtagernes Dyrtidsfond om udvalgte dele af investeringerne.

I 2004 etablerede vi investeringsforeningen Lægernes Invest for at gøre det nemmere og billigere for Lægernes Pension at forvalte sine investeringer og høste stordriftsfordele ved saminvestering med andre. Lægernes Invest er fokuseret på at holde et lavt omkostningsniveau og betaler ikke formidlingsprovision i forbindelse med salg og rådgivning. Det gør Lægernes Invest til en af de billigste investeringsforeninger på markedet, jf. Investeringsfondsbranchens (IFB). Lægernes Invest er i dag den sjette største investeringsforening i Danmark målt på formue.

Lægernes Pension driver desuden bank med formueforvaltning for eksterne kunder. På den måde opnår vi en omkostningseffektiv formueforvaltning, der samtidig kan tage hensyn til lægernes særinteresser, fx når det gælder, hvad der investeres i.

Lægernes Pension, der for nylig blev kåret som den mest effektive pensionskasse, forvalter i dag en formue på 115 mia. kroner.