Banken sætter renten ned på indlån

Lægernes Bank sætter renten ned med 0,2-0,75 procentpoint på pensionsopsparing og børneopsparing. På iværksætter- og etableringskonti sættes renten ned med 1 procentpoint. Ændringen sker som en konsekvens af, at indskudsbevisrenten i Danmarks Nationalbank fortsat er negativ.

Prisændringen har virkning fra 1. maj 2017 og sker i overensstemmelse med bankens almindelige forretningsbetingelser.

Se rentesatserne før og efter.