Mest tilfredse medlemmer

Lægernes Pension indtager igen førstepladsen i den kundetilfredshedsmåling, som Aalund Business Research hvert år gennemfører for en række arbejdsmarkedspensionsselskaber. Lægerne roser pensionskassens evne til at få pengene til at yngle og signalerer samtidig ønske om mere direkte rådgivningskontakt.

Hvert år måler analyseinstituttet Aalund Business Research tilfredsheden blandt kunder og medlemmer i en række større danske arbejdsmarkedspensionskasser og -selskaber. I 2016-undersøgelsen topper Lægernes Pension for tredje år i træk. Med en score på 4,03 (hvor 5 er bedst) er Lægernes Pension forsat den pensionsudbyder, som kan notere den samlet set højeste tilfredshed blandt sine medlemmer. 

     

Stemningsbillede

       

Aalund-undersøgelsen et værktøj, der kaster lys på forskellige områder af pensionskassens drift og forholdet til medlemmer. Lægerne opfatter pensionskassen som den klart bedste til at få opsparingen til at vokse. Her skiller Lægernes Pension sig tydeligst ud fra de øvrige selskaber.

Spørges ind til forhold omkring produkter, rådgivning, information og hjemmeside, ligger Lægernes Pension stabilt over gennemsnittet. Det gælder også den målrettede information, hvor Lægernes Pension dog ligger lavere, end ambitionerne rækker. Andre undersøgelser viser også, at lægerne gerne ser os være mere opsøgende i vores rådgivning. I 2017 retter vi derfor fokus mod den mere personlige kontakt og rådgivning. 

Undersøgelsen viser også, at Lægernes Pension har de mest loyale medlemmer: tre ud af fire ville anbefale Lægernes Pension til andre – hvis de ellers kunne. For Lægernes Pension er kun for læger, og sådan foretrækker lægerne også klart, at det skal være fremover, viser undersøgelsen.

Tallene bygger på svar fra 2.000 kunder og medlemmer i syv større arbejdsmarkedspensionsselskaber og -pensionskasser. 

   

Stemningsbillede