Din pension under Corona-krisen

Corona-virussen har skabt stor nervøsitet – det gælder også på aktiemarkederne. Selvom vi har tabt penge, er din pension stadig meget robust.

Det er endnu for tidligt at forudse de økonomiske konsekvenser af Corona-krisen. Aktiemarkederne er nervøse og har reageret meget negativt. Det smitter af på vores investeringer, der indtil nu har haft et tab på samlet set omkring 15%. Det svarer stort set til det afkast, vi fik sidste år.

Lægernes Pension er godt rustet til at stå imod selv de sværeste økonomiske kriser. Med en kapital, der er 3,5 gang større end Finanstilsynet kræver, er økonomien solid.

Hvad sker der med min pension?
Din pensionsordning i Lægernes Pension er en gennemsnitsrenteordning. Det betyder populært sagt, at afkastet i de enkelte år jævnes ud over flere år. I år med høje afkast lægger vi til side til de år, hvor afkast er lavt eller måske endda negativt.

Alt i alt giver det dig en pension, som er godt rustet i tider som disse. Vi har derfor ingen aktuelle planer om at sætte pensionerne ned. Bliver krisen forværret eller meget langvarig, kan vi dog komme i en situation, hvor det kan blive nødvendigt. Men der er vi ikke endnu.

Hvad hvis jeg bliver ramt af Corona?
Din pensionsordning er mere end en opsparing til din tid som pensionist. Du og din familie er også forsikret, hvis du bliver syg eller dør. Det gælder også, hvis det skyldes Corona og vores almindelige betingelser for udbetaling i øvrigt er til stede. Her finder du betingelserne ved sygdom og ved død.

Du er som udgangspunkt også dækket med en engangsudbetaling, hvis du rammes af alvorlig sygdom. Corona er dog ikke på listen over de udvalgte kritiske sygdomme, der er omfattet.