Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 afholdes 28. april 2017 kl. 13 i Kolding.

Delegerede til generalforsamling i Lægernes Pension vælges blandt pensionskassens medlemmer. Generalforsamlingen består af højst 125 delegerede, der vælges for et år ad gangen med virkning fra 15. februar i valgåret.

Vi har modtaget alle lister med kandidater, der opstiller som delegerede, og kan konstatere, at der er tale om et fredsvalg. Der er valgt 120 delegerede - du finder oplysning om de delegerede og deres valgoplæg herunder.