Aktuar til stokastiske hensættelser

Lægernes Pension skal sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed gennem livet. Aktuariatet spiller en central rolle i det arbejde, og vi varetager alle aktuarfaglige opgaver i pensionskassen. Vi søger endnu en dygtig aktuar til vores team på seks aktuarer.

Jobbet

I Aktuariatet varetager vi både drifts- og udviklingsopgaver, som at:

 • opgøre hensættelser til regnskab og solvens (Actulus/APC)
 • udvikle ny hensættelsesmodel (Actulus/ProBaBLI)
 • analysere forsikringsrisici og adfærd
 • analysere rimelighed og betryggende forhold
 • vedligeholde, udvikle og sikre drift af medlemssystemet (LPNet)
 • opgøre pensionsprognoser
 • udvikle og sikre drift af nye pensionsprodukter og risikodækninger
 • udarbejde aktuarrapporteringer til ledelse og bestyrelse
 • udarbejde anmeldelser til Finanstilsynet.

Vi fungerer desuden som supportfunktion for Pensionsafdelingen.

Vi er i gang med at implementere en ny hensættelsesmodel baseret på stokastiske scenarier, hvor vi anvender Edlund-værktøjet, ProBaBLI. Du vil få ansvaret for at implementere vores pensionsforpligtelser i ProBaBLI i samarbejde med dine kolleger fra Aktuariatet og Risikofunktionen. Derudover vil du skulle varetage opgaver indenfor regnskabsmæssige hensættelser, overskudsfordeling (kontribution) og ALM-analyser. Aktuariatet varetager en del ad hoc-opgaver, som du også skal tage del i, ligesom du kan forvente at blive inddraget i andre af pensionskassens udviklingsprojekter.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer

Du er uddannet cand.act., cand.scient.oecon. eller lignende.

Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for programmering, og at du kan arbejde systematisk og bevare overblikket, når datamængderne vokser. Det er et plus, hvis du har erfaring med opgørelse af pensionshensættelser og kendskab til værktøjerne i branchen. Er du samtidig god til at formidle resultaterne af dit arbejde, er du den helt rigtige til jobbet.

Vi forventer, at du både kan arbejde selvstændigt med dine opgaver, og at du samtidig er god til at samarbejde – også med kolleger, som har andre faglige kompetencer.

Det får du glæde af

Du vil blive en del af Aktuariatet i Lægernes Pension, hvor vi når resultater gennem teamwork, høj faglighed og engagement. Vi hjælper hinanden, når der er behov, og har respekt for hinandens forskelligheder.

Du bliver samtidig en del af en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig. Vi er et af de få steder, hvor pension, bank og investeringsforening går hånd i hånd. Vi har en meget høj medlemstilfredshed – det forpligter.

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • sparring med engagerede kolleger med et højt fagligt niveau
 • attraktiv løn og pension
 • let adgang til transport – metro og S-tog.