Chefjurist

Lægernes Pension & Bank er for læger og deres familier. Som pensionskasse og bank skal vi leve op til en omfattende finansiel regulering.

Vi søger en chefjurist med ledelseserfaring og en stærk baggrund fra finansverdenen, der skal håndtere et bredt spekter af juridiske problemstillinger som faglig leder af vores juridiske team.

Jobbet

Der er tale om et alsidigt, udfordrende og ansvarsfuldt job. Som chefjurist får du ansvaret for at rådgive om juridiske forhold, styre teamets opgaveportefølje og sikre rettidig implementering af ny lovgivning i koncernen.

Lovgivningsområdet er bredt og spænder lige fra finansiel lovgivning og forsikringsret til selskabsret, forbrugerregler, persondataregulering, hvidvaskregulering, skatteforhold m.m.

Du får det faglige ansvar for jurateamet.

Nogle af teamets vigtigste opgaver er:

  • Rådgive direktion, stabe og forretningsenheder
  • Implementere ny regulering
  • Rådgive ved indgåelse af aftaler
  • Håndtere klager.

Dine kvalifikationer

Du har en juridisk uddannelse på kandidatniveau og mindst ti års relevant erhvervserfaring fra finansverdenen, hvor du har beskæftiget dig med implementering af ny lovgivning.

Du har ledelseserfaring og er vant til at sikre styring, at prioritere og koordinere.

Du er velformuleret og taler og skriver flydende dansk.

Som person
Du er handlingsorienteret og udviser god dømmekraft.

Din arbejdsmetode er analytisk og struktureret. Desuden bevarer du overblikket og formår at håndtere forskellige arbejdsopgaver med skiftende og ofte skarpe deadlines.

Du er en inspirerende sparringspartner og har blik for at få det bedste ud af dit team. Du er god til at samarbejde og kommunikerer naturligt på alle niveauer i en organisation.

Derudover har du god forretningsmæssig forståelse for vores udfordringer og succeskriterier som finansiel koncern, og for hvordan du og din funktion kan bidrage hertil.

Det bliver du en del af

Du kommer til at arbejde i en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig.

Vi tilbyder dig

  • en 100% røgfri arbejdsplads med fokus på sundhed, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
  • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
  • kantine- og massageordning
  • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
  • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.