ESG-manager

Vi søger en specialist, der ønsker at arbejde for ansvarlighed og styrke vores indsats inden for bæredygtige investeringer.

Det er Lægernes Pensions opgave at sørge for, at Danmarks læger får det bedst mulige afkast af deres pensionsopsparing samtidig med, at vi investerer ansvarligt. Vi ser ingen modsætninger mellem de to forhold. Ansvarlighed er med til at øge den langsigtede værdi og skærme mod risici i de selskaber, vi investerer i.

Jobbet

Vores funktion for ansvarlige investeringer er en integreret del af investeringsområdet. Sammen med chefen for ansvarlige investeringer kommer du til at arbejde tæt sammen med vores investeringsspecialister om at levere det bedst mulige afkast på et ansvarligt grundlag. I har en central rolle i at videreudvikle vores politik for ansvarlige investeringer og udøve aktivt ejerskab overfor de selskaber, vi investerer i.

En stor del af din dagligdag bliver at indsamle data, analysere og rapportere, så ledelsen kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Nogle af dine vigtigste opgaver bliver at:

 • betjene komitéen for ansvarlige investeringer
 • vurdere konkrete selskabssager og forhold og udøve aktivt ejerskab
 • udarbejde interne og eksterne ESG-rapporter og redegørelser
 • bidrage til at implementere og efterleve nye lovgivning på ESG-området
 • foretage temaanalyser inden for fx klima, skat og god selskabsledelse
 • udvikle og indarbejde ESG i unoterede investeringer, herunder due diligence, opfølgning og rapportering
 • bidrage til at integrere ESG på tværs af investeringer og aktiviteter og videreudvikle vores politikker på området.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer

Du har gennemført en relevant kandidatuddannelse med et godt resultat. Måske er du nyuddannet, eller også har du allerede arbejdet med ESG i et par år, fx i en finansiel virksomhed, centraladministrationen eller som konsulent.

Du har indsigt i internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, klima, skat og antikorruption. Kendskab til institutionel formueforvaltning er et plus.

Du er en dygtig formidler både på skrift og i tale.

Som person
Du er selvkørende og udviser god dømmekraft.

Du arbejder struktureret og er analytisk orienteret, og du formår at håndtere forskellige arbejdsopgaver med ofte skarpe deadlines.

Du er god til at samarbejde og kommunikerer naturligt på alle niveauer i en organisation.

Derudover har du god forretningsmæssig forståelse for vores udfordringer og succeskriterier som finansiel koncern, og for hvordan du og din funktion kan bidrage hertil.

Det bliver du en del af

Du kommer til at arbejde i en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig.

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
 • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
 • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.