Senior risikoanalytiker

Risikoafdelingen har ansvaret for det samlede overblik over risici i Lægernes Pension & Bank. Det daglige arbejde er centreret om data og modeller, hvor koncernens investeringer er et særligt fokusområde.

Vi har brug for en dygtig og erfaren risikoanalytiker, der skal være med til at videreudvikle risikomodeller og de tilhørende dataprocesser.

Jobbet

Der er tale om et alsidigt og ansvarsfuldt job. I et nært samarbejde mellem Risikoafdelingens fem medarbejdere bliver dine opgaver at

 • identificere og implementere løbende forbedringer af risikomodeller og dataprocesser
 • videreudvikle modeller til ALM-analyser, økonomisk scenariegenerator og stokastisk solvens
 • tilrettelægge risikostyring og rammer inden for investeringsområdet
 • udarbejde analyser og notater til risikokomité og bestyrelse.

Jobbet er en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer

Du har en længerevarende økonomisk eller matematisk uddannelse, fx cand.merc.mat., cand.polit., cand.scient.oecon., cand.act. eller lignende.

Du har arbejdet med finansiel risikostyring i mindst tre år.

Du er stærk inden for finansieringsteori, interesserer dig for programmering og er dygtig til databehandling.

Som person

 • motiveres du af at indtage en koordinerende rolle i afdelingen og være med til at sætte retningen
 • bidrager du med idéer til forbedring af processer og til større udviklingsprojekter
 • er du analytisk, arbejder struktureret og har blik for detaljen
 • tager du initiativ og ejerskab
 • går du op i at udvikle dig selv gennem faglig nysgerrighed og diskussion.

Oveni er du en god kollega, der ser styrken i at arbejde sammen som et team.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse er synlig.

Risikoafdelingen arbejder tæt sammen med Investeringsafdelingen, Aktuariatet og Økonomiafdelingen.

Koncernen har et højt ambitionsniveau for løbende udvikling af risikoområdet. Du får et bredt arbejdsfelt og mulighed for at sætte dit præg på udviklingen samtidig med, at du videreudvikler dine kompetencer.

Vi tilbyder dig

 • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
 • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
 • kantine- og massageordning
 • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.