Chef for formuerådgivning

Lægernes Bank er en bank for læger og deres familier. Vi arbejder hele tiden med at styrke kundeoplevelsen og har brug for en erfaren og faglig stærk leder, der sammen med sit team af formuerådgivere kan tage sig godt af lægerne og deres penge.

Jobbet

Vores fokus er at skabe værdi for lægerne. Du har stor indflydelse på din egen hverdag og dit vigtigste succeskriterium er at være den drivende kraft i formuerådgiverteamets indsats med at skabe gode kundeoplevelser.

Du får det ledelsesmæssige ansvar for fem rådgivere, der tager sig af læger med behov for formuerådgivning. Det gælder bl.a. at

  • sikre at kvalitet og kompetencer konstant er til stede blandt formuerådgiverne
  • videreudvikle koncept for rådgivning på tværs af pensionskasse og bank
  • sikre, at der bliver fulgt op på kundernes investeringsprofiler
  • identificere og optimere eksisterende processer på investeringsområdet.

Du kommer også til at bidrage til at udvikle konkurrencedygtige og attraktive investeringsprodukter og rådgivningsværktøjer til gavn for bankens kunder.

Du refererer til kundedirektøren og bliver en del af et ambitiøst ledelsesteam, der er med til at bestemme retning og succeskriterier for koncernens samlede kunde- og medlemsorganisation.

Dine kvalifikationer

Vi ser dig som en dygtig og engageret leder. Du har mindst tre års ledelseserfaring og en bred finansiel baggrund suppleret med en relevant lederuddannelse.

Du er fagligt stærk inden for formuerådgivning og investering. Det gælder især fuldmagtsprodukter. Du har enten arbejdet med investeringsrådgivning, administration af investeringsforeninger eller lignende.

Du er vant til at sætte retningen for dit team og formår at motivere, udvikle og inspirere dine medarbejdere. Du er ambitiøs på deres vegne og evner via coaching og salgsledelse at løfte teamets samlede præstation. Og du deltager gerne selv aktivt i løsning af konkrete kundeopgaver.

Som person er du udadvendt, imødekommende og god til at formidle. Du tager ansvar og skaber synlige resultater.

Det bliver du en del af

Du kommer til at arbejde i en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse er synlig.

Vi tilbyder den samme række af produkter som i andre banker. Forskellen ligger i rådgivningen og i prisen. Vores kendskab til lægers økonomi er baseret på mange års erfaring, og rådgivningen er målrettet det, de typisk har brug for – både når det gælder privatøkonomien, og hvis de har egen praksis.

Vi arbejder i teams og har pensions- og investeringsspecialister nær ved. Du kommer til at arbejde sammen med engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.

Vi tilbyder dig

  • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
  • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
  • flextid, kantine- og massageordning
  • let adgang til transport – bus, metro og S-tog.