Complianceanalytiker til pension og bank

Lægernes Pension & Bank er for læger og deres familier. Som pensionskasse og bank skal vi leve op til omfattende regulering.

Compliancefunktionen har en central rolle med at sikre, at Lægernes Pension & Bank er en professionelt drevet koncern med et godt omdømme. Vi søger en ny kollega til at styrke indsatsen på området.

Jobbet

Der er tale om et alsidigt, udfordrende og ansvarsfuldt job med mulighed for at dygtiggøre dig inden for de områder, som compliancefunktionen løser.

Nogle af dine vigtigste opgaver er:

  • evaluere interne politikker og forretningsgange mod gældende regler og efterlevelse i afdelingerne
  • deltage i compliancegennemgange
  • deltage i compliancerisikovurderinger og identificering af risikoområder
  • rådgive om interne kontroller i henhold til gældende regler, dokumentere eksisterende kontrollers effektivitet og indsamle dokumentation til brug for complianceanalyser.

Dine kvalifikationer

Du har en juridisk uddannelse på kandidatniveau og har i mindst tre år beskæftiget dig som konsulent, jurist, complianceanalytiker eller risikostyringsanalytiker i et pensionsselskab, en bank, et konsulenthus eller på et advokatkontor.

Som person
Du trives med at få tingene til at ske og tager initiativ og ejerskab. Du arbejder analytisk og struktureret og har blik for detaljen uden at miste overblikket.

Du går op i at udvikle dig selv og opgaverne gennem faglig nysgerrighed og diskussion.

Du er dygtig til skriftlig kommunikation på dansk og formidler dit budskab klart og tydeligt både i præsentationer og rapporter.

Du kommunikerer naturligt på alle niveauer i en organisation og er en god kollega, der ser styrken i at arbejde sammen som et team.

Derudover har du forretningsmæssig forståelse for vores udfordringer og succeskriterier som finansiel koncern, og for hvordan du og din funktion kan bidrage hertil.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse er synlig.

Compliancefunktionen arbejder tæt sammen med jurafunktionen, risikofunktionen, aktuariat, intern audit og ledelsen.

Vi tilbyder dig

  • en 100% røgfri arbejdsplads med fokus på sundhed, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
  • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
  • kantine- og massageordning
  • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
  • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.