Finansiel controller til økonomiafdeling

Økonomiafdelingen har ansvaret for intern og ekstern rapportering, datakvalitet og kontrolopgaver for Lægernes Pension og Lægernes Bank. Det gælder fx aflæggelse af regnskaber, værdiansættelser, interne analyser og rapporteringer, sikring af data og indberetninger til offentlige myndigheder.

Vi har brug for en dygtig finansiel controller, der vil være med til at sikre en høj kvalitet og udvikling af processerne.

Jobbet

Der er tale om et alsidigt og ansvarsfuldt job. I et nært samarbejde med økonomichef og de regnskabsansvarlige skal du analysere, rapportere og anvende koncernens data til at udvikle effektive driftsprocesser. Du skal fx:

 • deltage i udarbejdelse af den interne rapportering og koncernens regnskaber
 • optimere forretningsgange og automatisere processer fx ved SQL-scripts eller ved implementering af robotter
 • lave analyser til beslutningsoplæg på værdiansættelser af unoterede investeringer
 • udvikle rapportering til ledelsen og Finanstilsynet
 • medvirke til at sikre datakvalitet i organisationen.

Derudover kommer du til at give en hånd med til at løse de øvrige opgaver, der er i Økonomiafdelingen, når der er brug for det.

Dine kvalifikationer

Du har en videregående økonomisk uddannelse som cand.merc. eller tilsvarende.

Vi forestiller os, at du er blevet færdig med uddannelsen for nylig og har gode it- og regnskabsmæssige kompetencer.

Du interesserer dig for databehandling og programmering og er dygtig til Excel.

Du er god til at formidle kompliceret stof og formulere dig på skrift.

Som person

 • er du nysgerrig og tager initiativ
 • kan du bevare overblikket og arbejde struktureret
 • er du vedholdende og tager ejerskab
 • er du god til at samarbejde på alle niveauer i organisationen
 • formår du at håndtere mange forskellige opgaver med skiftende og ofte skarpe deadlines.

Det bliver du en del af

Du bliver en del af en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig.

Økonomiafdelingen har aktuelt 14 medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Den er en del af Finansområdet, som beskæftiger 30 specialister indenfor investering, formueforvaltning, kredit og risikostyring. Vi lægger vægt på sparring, har et højt fagligt miljø og en uformel omgangstone.

Du får et bredt arbejdsfelt og har god mulighed for at videreudvikle dine kompetencer og komme videre i karrieren.

Vi tilbyder dig

 • en 100% røgfri arbejdsplads med fokus på sundhed, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
 • kantine- og massageordning
 • let adgang til transport – bus, metro og S-tog.