Chef for compliance

Compliancefunktionen har en central rolle med at sikre, at Lægernes Pension & Bank er en konkurrencedygtig og professionelt drevet virksomhed med et godt omdømme. Vi søger en chef for compliance med en stærk faglig baggrund til at styrke indsatsen i takt med den stigende finansielle regulering.

Jobbet

Der er tale om et alsidigt, udfordrende og ansvarsfuldt job. Som chef for compliance får du ansvaret for at identificere, analysere, rådgive og rapportere om de mange forskellige compliancerisici, der er for både pensionsselskaber og banker.

En vigtig del af compliancefunktionens opgave er at medvirke til, at vi har effektive og hensigtsmæssige procedurer, der gør, at vi i det daglige arbejde kan leve op til love og regler rundt om i organisationen.

Du får det ledelsesmæssige ansvar for funktionens to compliance officers.

Compliancefunktionens vigtigste opgaver er bl.a.:

  • Udarbejde complianceplan for hovedfokusområder
  • Identificere compliancerisici ved manglende overholdelse af lovgivning, markedsstandarder og interne regelsæt
  • Overvåge ny lovgivning og understøtte implementeringen i organisationen
  • Følge op på complianceanbefalinger
  • Rapportere compliancerisici til ledelsen
  • Rådgive bestyrelserne, direktionen og den daglige ledelse i stabe og forretningsenheder.

Du refererer til adm. direktør Chresten Dengsøe og deltager i bestyrelsesmøder og andre ledelses- og komitémøder.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer

Du er uddannet cand. jur., cand. merc. jur. eller lignende og har arbejdet med compliance gennem flere år i et pensionsselskab, en bank eller revisionsvirksomhed.

Du har erfaring med at opbygge compliancestruktur og identificere risici.

Kendskab til finansiel regulering er et must, og du har sandsynligvis beskæftiget dig med solvens II, MiFID II, outsourcing, hvidvaskforanstaltninger, investeringsområdet, governance relateret til it-sikkerhed og God skik.

Derudover har du god forretningsmæssig forståelse for vores udfordringer og succeskriterier som finansiel koncern.

Dig som person
Du er selvkørende, handlingsorienteret og udviser god dømmekraft.

Du trives med at fordybe dig og arbejde med komplekse opgaver. Din arbejdsmetode er analytisk og struktureret. Desuden bevarer du overblikket og formår at håndtere forskellige arbejdsopgaver med skiftende og ofte skarpe deadlines.

Du er god til at samarbejde og kommunikerer naturligt på alle niveauer i en organisation.

Det bliver du en del af

Du kommer til at arbejde i en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig.

Du bliver en del af et højt specialiseret team, der har råderum til at arbejde uafhængigt og objektivt med compliance som en del af anden forsvarslinje i Lægernes Pension & Bank.

Vi tilbyder dig

  • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
  • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
  • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
  • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.