Investment manager til unoterede aktiver

Lægernes Pension har nogle af de bedste afkast i branchen. Det ønsker vi at fortsætte med. Betingelserne for formueforvaltningen har ændret sig i takt med, at renten er faldet, og investeringsformuen er vokset. Vi har derfor udvidet investeringsuniverset og opruster især inden for unoterede aktiver.

Vi har brug for endnu en dygtig investeringsspecialist, der kan sætte solide fingeraftryk på investeringsafkastet til de 45.000 læger, der er medlem af Lægernes Pension.

Jobbet

Du bliver en del af investeringsafdelingen, som består af 11 medarbejdere, der har det daglige ansvar for at forvalte aktiver for ca. 100 mia. kroner. Dine arbejdsområder vil primært være inden for fast ejendom, infrastrukturinvesteringer, leasingaktiver og private equity.

Dine arbejdsopgaver vil fortrinsvis være den løbende forvaltning, overvågning og værdiansættelse af eksisterende investeringer samt at videreudvikle metoder til måling, overvågning, rapportering og kontrol. Du vil også blive involveret i udvikling af investeringsstrategien på området.

Du kommer til at tage del i at identificere nye investeringsmuligheder og den kommercielle due diligence-proces, herunder:

  • Track record-analyse og peer gruppe-sammenligning
  • Investeringsmodel og sensitivitetsberegninger
  • Udfærdige investeringskompendium
  • Bistå med juridisk og skattemæssig gennemgang.

Jobbet har vide rammer for udvikling.

Dine kvalifikationer

Du har en økonomisk kandidatgrad med gode resultater, fx cand.merc., cand.polit. eller cand.oecon.

Vi lægger vægt på, at du har mindst tre års relevant erhvervserfaring fra en investeringsbank, konsulenthus eller relevant corporate finance afdeling, og at du kan dokumentere gode investeringsmæssige resultater.

Gennem din uddannelse og praktiske erfaring har du betydelig indsigt i investering i unoterede aktiver, finansiel modellering, værdiansættelse, kommerciel analyse og due diligence-processer.

Dig som person
Du er selvkørende, tager ansvar og initiativ og udviser god dømmekraft.

Du arbejder struktureret og har øje for detaljen uden at miste overblikket, og du formår at håndtere forskellige arbejdsopgaver med skiftende og ofte skarpe deadlines.

Du er god til at samarbejde og kommunikerer naturligt på alle niveauer i en organisation.

Du taler og skriver flydende dansk og engelsk.

Det bliver du en del af

Du kommer til at arbejde i en koncern i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse vil være synlig.

Vi tilbyder dig

  • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
  • attraktiv løn og pension og op til syv ugers ferie
  • let adgang til transport – bus, metro og S-tog
  • engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.