Porteføljeforvalter kreditaktiver

Vi har brug for flere dygtige kolleger, der kan sætte solide fingeraftryk på investeringsafkastet, og søger blandt andet en porteføljeforvalter til kreditaktiver.

I Lægernes Pension har vi altid haft nogle af de bedste afkast i branchen. Det ønsker vi at fortsætte med.

De senere år har betingelserne for formueforvaltning ændret sig i takt med, at renten er faldet og investeringsformuen er vokset. Med over 115 mia. kroner i forvaltning har vi oprustet og udvidet investeringsuniverset med flere forskellige investeringsaktiver, og vi er i gang med at indføre nye måder at organisere og strukturere investeringsområdet på.

Jobbet
Du får det daglige ansvar for at forvalte aktiver for 20-25 mia. kroner. Det gælder aktiver med kreditrisiko, som virksomhedsobligationer, Emerging Market-statsobligationer og udlån til virksomheder og private.

Du skal bidrage med at udvikle investeringsstrategien for kreditaktiver og sørge for at implementere den. Det bliver din opgave at forvalte beholdningen og identificere nye placeringsmuligheder.

Det er en selvstændig stilling med vide rammer for udvikling.

Dine kvalifikationer
Du har en økonomisk kandidatgrad med gode resultater, fx cand.merc.fir./mat., cand.polit. eller cand.oecon.

Vi lægger vægt på, at du har mindst 5-10 års relevant erhvervserfaring fra en investeringsbank eller anden institutionel investor, og at du kan dokumentere gode investeringsmæssige resultater.

Gennem din uddannelse og praktiske erfaring har du betydelig indsigt i

  • investering i kreditobligationsporteføljer
  • kreditvurdering af virksomheder, finansielle institutioner, ejendomsselskaber m.m.
  • markedet for derivater på kreditområdet, fx CDS, CDX, Itraxx og lignende.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til de strukturer, som anvendes til investering i unoterede kreditudstedelser.

Som person

  • har du gennemslagskraft og er vedholdende
  • kan du tænke i helheder og føre et projekt fra start til mål
  • er du ambitiøs – både på lægernes og egne vegne.

Du taler og skriver flydende dansk og engelsk.

Det bliver du en del af

  • En virksomhed i positiv udvikling, hvor din indsats og indflydelse er synlig
  • En organisation med velstrukturerede arbejdsprocesser
  • Godt arbejdsmiljø og engagerede kolleger med et højt fagligt niveau.

Vil du høre mere om jobbet
er du velkommen til at kontakte investeringschef Søren Nielsen på 33 47 82 25 eller sni@lpb.dk.

Læs mere og hent dokumenter her