Erfaren aktuar med interesse for udviklingsopgaver

Lægernes Pension skal sikre lægerne og deres familier økonomisk tryghed gennem livet. Aktuariatet udgør en central del af Lægernes Pension og tager sig både af drifts- og udviklingsopgaver.

Vi får flere opgaver og søger derfor endnu en dygtig aktuar til vores team på i dag fem aktuarer.

Jobbet
Aktuariatet dækker både aktuarfunktionsrollen (jf. Solvens II-reglerne) og opgaver for den ansvarshavende aktuar. Aktuariatets opgaver omfatter:

  • Opgørelse af hensættelser til regnskab og solvens (Actulus)
  • Vedligehold og udvikling af hensættelsesmodel baseret på cash flow og scenarieanalyser
  • Analyse af forsikringsrisici og adfærd
  • Analyse om rimelighed og betryggende forhold
  • Vedligehold, udvikling og drift af vores medlemssystem (Edlund)
  • Opgørelse af pensionsprognoser
  • Udvikling af nye pensionsprodukter og risikodækninger
  • Aktuarrapporteringer og anmeldelser til Finanstilsynet.

Vi er superbrugere af medlemssystemet og fungerer som supportfunktion for medlemsafdelingen.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Dine kvalifikationer
Du er uddannet cand.act., cand.scient.oecon. eller lignende. Vi lægger vægt på, at du har mindst fem års erfaring inden for liv- og pensionsbranchen og har erfaring med at omsætte lovgivning og EU-regler til praksis.

Det er en fordel, hvis du har beskæftiget dig med at styre udviklingsprojekter i mål.

Du er god til at formulere dig på skrift og formidle det komplicerede på en klar og forståelig måde.

Vil du høre mere om jobbet 
er du velkommen til at kontakt ansv. aktuar Merete Lykke Rasmussen på 23 26 41 97 eller mlr@lpb.dk.

Læs mere og hent dokumenter her