Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet fører tilsyn med, at finansielle virksomheder i Danmark overholder de gældende regler. Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en kort redegørelse.

Her finder du redegørelserne for seneste tilsyn i Lægernes Pension og i Lægernes Bank.

Finanstilsynet har gennemført en inspektion af Lægernes Bank i oktober-november 2018. Finanstilsynets inspektion var en ordinær inspektion som led i det løbende tilsyn med banken. Sidste ordinære tilsyn foregik i 2014.

Inspektionen gav ikke anledning til nedskrivninger. Finanstilsynet bemærkede fire forhold, der vedrører præcisering af forretningsmodel og kreditpolitik, klassificering af nogle erhvervskunder og ajourføring af boligprismodellen for pantsatte ejendomme. Lægernes Bank har taget Finanstilsynets redegørelse til efterretning. Ændringerne for at imødekomme Finanstilsynets bemærkninger forventes gennemført i løbet af marts 2019.

   

Læs redegørelsen

Finanstilsynet har gennemført en ordinær inspektion af Lægernes Pensionskasse i september-november 2014. Sidste ordinære tilsyn foregik i 2009. Ved Finanstilsynets inspektion blev alle væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Inspektionen gav ikke anledning til påbud eller påtale. Finanstilsynet bemærkede to forhold (risikooplysninger) vedrørende alternative investeringer og rammer for obligationsinvestering, hvor pensionskassen vil implementere ændringer for at imødekomme Finanstilsynets bemærkninger. Endelig skal pensionskassen redegøre for grundlaget for og rimeligheden af risikoforrentningen i 2014, hvor regelgrundlaget er ændret i forhold til foregående år. Der er her tale om en redegørelse og ikke om en risikooplysning.

   

Læs redegørelsen