Solvens

Pensionskasser og forsikringsselskaber skal indberette tal for solvensen til Finanstilsynet. Ved den seneste indberetning til Finanstilsynet havde Lægernes Pension en pæn overdækning i forhold til begge krav til basiskapitalen. Lægernes Pension var også i "Grønt lys" i opgørelsen af Finanstilsynets risikoscenarier. I tabellen vises udviklingen i pensionskassens basiskapital, kapitalkrav og overdækning. 

  

Ultimo           

Faktisk basiskapital

Individuelt solvensbehov 1)

Trafiklys-scenarie 2)

Overdækning

til individuelt solvensbehov 3)

Overdækning

efter rødt lys-scenariet 4)

2016 sep. 8.336 2.561 481 5.775
7.348

2016 jun.

8.243

2.198

481

6.045

7.348

2016 mar.

7.962

1.973

481 5.989 7.348

2015 

8.185

1.800

481

6.385

7.348

2014 

8.103

2.016

527

6.087

6.614

2013

7.889

1.185

332

6.704

6.404

2012

7.336

1.424

618

5.912

5.625

2011

6.609

3.817

2.688

2.792

3.012

2010

5.589

4.923

1.800

666

2.950

2009

5.716

3.607

957

2.109

4.019

1) Det individuelle solvensbehov er den kapital, der er tilstrækkelig og passende til at dække pensionskassens risici, og er opgjort efter bekendtgørelsen om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber (BEK nr. 1343 af 27/11/2013).
2) I Finanstilsynets røde trafiklys forudsættes bl.a. et aktiekursfald på 12 pct., en renteændring på 12 pct. og et fald i ejendomsværdierne på 8 pct. 
3) Overdækning til Det individuelle solvensbehov er forskellen mellem den faktiske basiskapital og det individuelle solvensbehov.
4) Overdækningen viser basiskapitalen efter det røde trafiklys-scenarie (hvor basiskapitalen tillægges 3 pct. af de garanterede ydelser og bonuspotentiale på fripolicer efter scenariet) fratrukket kapitalkravet.