Solvens

Pensionskasser og forsikringsselskaber skal indberette tal for solvensen til Finanstilsynet. Ved den seneste indberetning til Finanstilsynet havde Lægernes Pension en pæn overdækning i forhold til begge krav til basiskapitalen. I tabellen vises udviklingen i basiskapital, kapitalkrav og overdækning. 

  

Lægernes Pensions kapitalgrundlag i mio. kroner        

Faktisk basiskapital

Solvenskapitalkravet 1)

Overdækning

til solvenskapitalkravet 2)

2022 marts 11.325 4.237 7.088
2021 december 11.963 4.953 7.010
2021 september 11.502 4.562 6.940
2021 juni 11.425 4.683 6.742
2021 marts 10.891 4.587 6.304
2020  10.647 4.287 6.360
2019 10.049 2.210 7.839
2018  9.000 2.937 6.063
2017 9.451 3.350 6.101
2016  8.535 2.787 5.748

2015 

8.185

1.800

6.385

2014 

8.103

2.016

6.087

2013

7.889

1.185

6.704

2012

7.336

1.424

5.912

1) Solvenskapitalkravet er den kapital, der er tilstrækkelig og passende til at dække pensionskassens risici og er opgjort efter bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen (BEK nr. 1673 af 16/12/2015).
2) Overdækning til solvenskapitalkravet er forskellen mellem den faktiske basiskapital og solvenskapitalkravet.