Rapporter & nøgletal for banken

Her finder du oplysninger om Lægernes Banks resultat, risiko og solvens.  

Bankens kapitalgrundlag opgøres hvert kvartal. Solvensen vises både som faktisk kapitalgrundlag og individuel solvens. Den individuelle solvens er bankens egen opgørelse over, hvor meget kapital, der skal være til rådighed, under hensyn til de risici banken har påtaget sig. 

 Ultimo

Faktisk 

solvens

Lovpligtig

solvens

Individuel

solvens

2018 september18,08,011,2
2018 juni17,48,011,3
2018 marts18,68,011,3
2017 18,58,011,1
2016 19,98,011,4

2015 

18,8

8,0

9,8

2014 

18,7

8,0

10,7

2013 

19,1

8,0

10,9

2012 

18,3

8,0

10,9

2011 

47,0

8,0

11,1

2010 

17,8

8,0

8,3

2009 

23,6

8,0

8,0

Finanstilsynet var i februar 2014 på inspektion i Lægernes Bank.

Undersøgelsen var en fuld undersøgelse, hvor alle væsentlige områder i banken blev undersøgt.

Læs Finanstilsynets
Redegørelse her