Samarbejder

Lægernes Pension og Lægernes Bank samarbejder med en række serviceudbydere og modtager i nogle tilfælde provision/præmiering.

Samarbejdsaftaler

Forenede Gruppeliv

 

Lægernes Pension og Lægernes Bank tilbyder i samarbejde med Forenede Gruppeliv A/S gruppelivsforsikringer til pensionskassens medlemmer og deres ægtefæller. Der udbetales ikke provision til pensionskassen eller banken.

AP Pension

 

Lægernes Pension tilbyder i samarbejde med AP Pension erhvervsudygtighedsforsikringer til pensionskassens betalende medlemmer. Lægernes Pension modtager porteføljeprovision for administration af bestanden af forsikringsordninger og oplyser på forespørgsel størrelsen heraf. Pensionskassen modtager ikke provision herfor.

Nets

 

Lægernes Bank udbyder Betalingsservice (Nets). Banken får dækket sine omkostninger ved etablering og administration af aftalen.

VISA/Dankort

 

Lægernes Bank udbyder VISA/Dankort og Visa Debit-kort. Banken modtager omsætningsprovision.

SEB Kort

 

Lægernes Bank udbyder Eurocard i samarbejde med SEB Kort. Banken modtager ikke provision.

Lægernes Invest

 

Lægernes Bank har indgået aftale med Investeringsforeningen Lægernes Invest om markedsføring af andele i foreningens afdelinger. Banken modtager ikke provision herfor. 

Lægernes Bank har indgået aftale med investeringsforeningen Lægernes Invest om rådgivning af foreningen om valg og vurdering af investeringsunivers og samarbejdspartnere mv. For denne aftale modtager banken rådgivningshonorar.

Nykredit Bank

Lægernes Bank har indgået distributionsaftale med Nykredit Bank og modtager provision i intervallet 0,30-0,75 pct. og storkunderabat på administrationshonorar og emissionstillæg for udvalgte afdelinger i Investeringsforeningen Nykredit Invest og Investeringsforeningen Multi Manager Invest.

SEB 

Lægernes Bank har indgået aftale med SEB og modtager markedsføringsbidrag for SEB Institutional Emerging Market aktier (Mondrian) på 1,25 pct. 

Maj Invest/

Fondsmæglerselskabet Maj Invest 

Lægernes Bank modtager markedsføringsbidrag på 0,75 pct. fra Maj Invest/Fondsmæglerselskabet Maj Invest.


Danske Bank

Lægernes Bank har indgået aftale med Danske Bank og modtager provision op til 0,64 pct. for afdelinger i Danske Invest og Danske Invest Select.

Totalkredit 

Lægernes Bank samarbejder med Totalkredit. Banken modtager provision for at afdække kreditrisikoen samt vederlag for udført arbejde.