Vores strategi og værdier

Det er vores overordnede strategi at være konkurrencedygtig på følgende tre områder:

 1. formueafkast
 2. omkostningsniveau
 3. serviceniveau

og desuden at sikre, at der tilbydes de produkter, som den typiske læge og praktiserende læge normalt har brug for.

Formueafkast og omkostningsniveau måles løbende. Vores målsætning er,

 • at opnå et formueafkast, der over tid og på et sammenligneligt grundlag er blandt branchens bedste tredjedel
 • at opnå et løbende merafkast i forhold til strategisk benchmark på 1 pct.point
 • at omkostningsniveauet over tid og på et sammenligneligt grundlag skal være bedre end gennemsnittet for branchen.

Konkurrencedygtigheden på de to første områder i strategien (formueafkast og omkostningsniveau) måles ved sammenligninger med andre pensionsinstitutter. Vores produkter og serviceniveau vurderes gennem tilfredshedsmålinger blandt medlemmerne – om muligt suppleret med sammenligninger med resultater fra andre pensions- og livsforsikringsselskaber.

Bestyrelserne for og de ansatte i Lægernes Pension & Bank har i fællesskab udarbejdet en beskrivelse af koncernens mission, vision og værdier.

Mission
Lægernes Pension & Bank skal sikre medlemmerne pension og finansiel service gennem en veldrevet pensionskasse og bank. Dermed bidrager vi til at skabe økonomisk tryghed i arbejdsliv og pensionsttilværelse for lægerne og deres familier.

Vision
Lægernes Pension & Bank skal være lægernes foretrukne pensionskasse og bank, fordi vi leverer høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

Lægernes Pension & Bank skal skabe stordriftsfordele ved, at pensionskassen har samtlige læger som medlemmer, mens banken har mindst 1/5 af medlemmerne som kunde med en NemKonto og et forretningsomfang på over 1 mio. kroner.

Disse fem værdier skal understøtte os i at opfylde vores mission og vision:

 • Ansvarlighed: Vi er os bevidst, at vi har ansvar for betydelige økonomiske værdier og medansvar for vores medlemmers pensionsforhold i forbindelse med alderdom, invaliditet og død.
 • Kompetence: Vi har kvalitet i vores ydelser og effektivitet i vores processer.
 • Troværdighed: Vi er til at stole på.
 • Åbenhed: Vi informerer klart om forhold af betydning for vores medlemmer og samarbejdspartnere.
 • Konsekvens: Vi er konsekvente.