Strategi og værdier

Vi har en overordnet strategi om at være konkurrencedygtig på disse fire forretningsmæssige mål:

 1. formueafkast
 2. omkostningsniveau
 3. produktudbud
 4. serviceniveau.

Vores konkurrencedygtighed er en forudsætning for at fastholde det politiske mål om at forblive selvstændig.

Formueafkast og omkostningsniveau måles løbende. Det er vores målsætning at

 • opnå et formueafkast, der over tid og på et sammenligneligt grundlag er blandt branchens bedste tredjedel
 • opnå et løbende merafkast i forhold til strategisk benchmark på 1 pct.point
 • omkostningsniveauet over tid og på et sammenligneligt grundlag skal være bedre end gennemsnittet for branchen.

Vi måler formueafkastets og omkostningsniveauets konkurrencedygtighed ved at sammenligne med andre pensionsinstitutter.

Vi måler tilfredsheden blandt vores medlemmer for at vurdere, om vi har et konkurrencedygtigt produktudbud og serviceniveau. Vi sammenligner os med andre pensionsinstitutter, når det er muligt.

Mission
Lægernes Pension & Bank skal sikre medlemmerne pension og finansiel service gennem en veldrevet pensionskasse og bank. Dermed bidrager vi til at skabe økonomisk tryghed i arbejdsliv og pensionsttilværelse for lægerne og deres familier.

Vision
Lægernes Pension & Bank skal være lægernes foretrukne pensionskasse og bank, fordi vi leverer høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

Lægernes Pension & Bank skal skabe stordriftsfordele ved, at pensionskassen har samtlige læger som medlemmer, mens banken har mindst 3/4 af lægerne som kunder og mindst 1/3 af lægerne som fuldkunder.

Disse fem værdier understøtter os i at opfylde vores mission og vision:

 • Ansvarlighed: Vi er os bevidst, at vi har ansvar for betydelige økonomiske værdier og medansvar for vores medlemmers pensionsforhold i forbindelse med alderdom, invaliditet og død.
 • Kompetence: Vi har kvalitet i vores ydelser og effektivitet i vores processer.
 • Troværdighed: Vi er til at stole på.
 • Åbenhed: Vi informerer klart om forhold af betydning for vores medlemmer og samarbejdspartnere.
 • Konsekvens: Vi er konsekvente.