Politik for ansvarlig investering

Vi har en politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab, der beskriver retningslinjerne for, hvordan vi investerer i aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer på et ansvarlig grundlag. Derudover beskriver den rammerne for vores aktive ejerskab i form af dialog med selskaber og stemmeretspolitikken og principperne for eksklusion.

Politikken opdateres mindst én gang om året. Du finder den nederst her på siden. 

RI-politikken tager udgangspunkt i Danmarks officielle politik over for konkrete lande og selskaber. Det vil sige de krav, som danske myndigheder og anerkendte internationale organisationer har vedtaget, og som er tiltrådt af Danmark.

FN´s Global Compact-principper er rettesnoren for RI-politikken inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

RI-politikken bestemmer, at der så vidt muligt ikke investeres i selskaber,

 • der ikke bestræber sig på at overholde grundlæggende menneskerettigheder
 • der ikke bestræber sig på at overholde ILO´s konventioner om:
  • ikke at udnytte børnearbejde
  • ikke at anvende tvangsarbejde
  • ikke at diskriminere mellem kønnene på arbejdspladsen
  • ikke at respektere retten til foreningsfrihed
 • der ikke bestræber sig på at overholder internationale regler og normer for
  • anti-korruption
  • bestikkelse
  • klima og miljø
 • der modarbejder indfrielsen af den globale klimaaftale
 • der er involveret i produktionen af klyngebomber, antipersonel miner, kemiske eller biologiske våben
 • der er involveret i produktionen af atomvåben fra de lande, der ikke har underskrevet FN’s traktat om ikke-spredning af kernevåben
 • der er involveret i produktion af tobak eller tobaksprodukter eller har betydelig indtægt relateret til service eller distribution af tobak eller tobaksprodukter
 • der er involveret i leverancer af stoffer til anvendelse i henrettelser.


RI-politikken bestemmer, at der ikke investeres i statsobligationer udstedt af lande,

 • som er underlagt finansielle sanktioner, som er tiltrådt af Danmark, mod landet eller de aktuelt ledende personer i landet
 • der enten ikke opfylder eller ikke arbejder for at opfylde internationale anerkendte principper for god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder politiske og civile rettigheder, sociale forhold, anti-korruption og miljø.