Politik for ansvarlig investering

Vi har en politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab, der beskriver retningslinjerne for, hvordan vi investerer i aktier, virksomhedsobligationer og statsobligationer på et ansvarlig grundlag. Derudover beskriver den rammerne for vores aktive ejerskab i form af dialog med selskaber og stemmeretspolitikken og principperne for eksklusion.

Politikken opdateres mindst én gang om året. Du finder den nederst her på siden. 

RI-politikken tager udgangspunkt i Danmarks officielle politik over for konkrete lande og selskaber. Det vil sige de krav, som danske myndigheder og anerkendte internationale organisationer har vedtaget, og som er tiltrådt af Danmark.

FN´s Global Compact-principper er rettesnoren for RI-politikken inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

RI-politikken bestemmer, at der så vidt muligt ikke investeres i selskaber,

 • der ikke bestræber sig på at overholde grundlæggende menneskerettigheder
 • der ikke bestræber sig på at overholde ILO´s konventioner om:
  • ikke at udnytte børnearbejde
  • ikke at anvende tvangsarbejde
  • ikke at diskriminere mellem kønnene på arbejdspladsen
  • ikke at respektere retten til foreningsfrihed
 • der ikke bestræber sig på at overholder internationale regler og normer for
  • anti-korruption
  • bestikkelse
  • klima og miljø
 • der modarbejder indfrielsen af den globale klimaaftale
 • der er involveret i produktionen af klyngebomber, antipersonel miner, kemiske eller biologiske våben
 • der er involveret i produktionen af atomvåben fra de lande, der ikke har underskrevet FN’s traktat om ikke-spredning af kernevåben
 • der er involveret i produktion af tobak eller tobaksprodukter eller har betydelig indtægt relateret til service eller distribution af tobak eller tobaksprodukter
 • der er involveret i leverancer af stoffer til anvendelse i henrettelser.


RI-politikken bestemmer, at der ikke investeres i statsobligationer udstedt af lande,

 • som er underlagt finansielle sanktioner, som er tiltrådt af Danmark, mod landet eller de aktuelt ledende personer i landet
 • der enten ikke opfylder eller ikke arbejder for at opfylde internationale anerkendte principper for god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder politiske og civile rettigheder, sociale forhold, anti-korruption og miljø.

Lægernes Pension var indtil 2014 medlem af den FN-støttede organisation PRI, der har opstillet en række principper for ansvarlige investeringer. Sammen med en række danske pensionskasser udmeldte Lægernes Pension sig af PRI som konsekvens af, at PRI ændrede sin ledelses- og styringsform, hvor medlemmernes indflydelse blev reduceret.

Lægernes Pension følger fortsat PRI-principperne.

Tidligere PRI-besvarelser

2012

2011   

2010