Aktivfordeling

Lægernes Pensions formue er fordelt i forskellige investeringsaktiver opdelt i risikoklasser.

Investeringsaktiver

Fordeling i risikoklasser 30. juni 2017

Procent

Benchmark

Risikoklasse renter

29,8

28,0

Risikoklasse inflation

9,6

10,0

Risikoklasse kredit

29,7

29,0

Risikoklasse aktier

36,6

37,0

Risikoklasse reale aktiver

9,2

12,0

Investeringsaktiver i alt

114,9

116,0

Den aktuelle sammensætning er holdt op imod den strategiske aktivsammensætning (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Investeringsaktiverne indeholder derivater som renteswaps, inflationsswaps og aktiefutures m.m. Inkl. derivater udgør den samlede eksponering derfor mere end 100 procent. Det samme gælder for benchmark.