Aktivfordeling

Lægernes Pensions formue er fordelt i forskellige investeringsaktiver opdelt i risikoklasser.

Investeringsaktiver

Fordeling i risikoklasser 31. marts 2017

Procent

Benchmark

Risikoklasse renter

22,2

28,0

Risikoklasse inflation

11,6

10,0

Risikoklasse kredit

28,1

29,0

Risikoklasse aktier

40,4

37,0

Risikoklasse reale aktiver

8,6

12,0

Investeringsaktiver i alt

111,1

116,0

Den aktuelle sammensætning er holdt op imod den strategiske aktivsammensætning (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Investeringsaktiverne indeholder derivater som renteswaps, inflationsswaps og aktiefutures m.m. Inkl. derivater udgør den samlede eksponering derfor mere end 100 procent. Det samme gælder for benchmark.