Aktivfordeling

Lægernes Pensions formue er fordelt i en række børsnoterede og illikvide investeringsaktiver.

Den aktuelle sammensætning er holdt op imod den strategiske aktivsammensætning (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

  

Børsnoterede investeringsaktiver

Fordeling 31. december 2016

Procent

Benchmark

Nominelle obligationer

24,9

25,0

Indeksobligationer

1,7

5,0

Investment grade obligationer

3,5

5,0

High yield og emerging markets obligationer

22,9

15,0

Samlet obligationseksponering

52,7

50,0

Globale aktier

19,0

47,5

Europæiske aktier

5,5

0,0

Amerikanske aktier

12,3

0,0

Asiatiske aktier

4,4

0,0

Emerging markets aktier

2,8

0,0

Small cap aktier

2,3

2,5

Øvrige aktier

1,1

0,0

Samlet aktieeksponering

47,3

50,0

Børsnoterede investeringsaktiver i alt

100,0

100,0

Ud over børsnoterede investeringsaktiver har Lægernes Pension placeret penge i illikvide investeringsaktiver (bl.a. private equity og ejendomme) samt i afdækningsaktiver. 

  

Samlede aktiver

Fordeling 31. december 2016

Mio. kr.

Pct.

Nominelle obligationer

16.511

20,0

Indeksobligationer

1.127

1,4

Investment grade obligationer

2.298

2,8

High yield og emerging markets obligationer

14.985

18,2

Aktier

31.408

38,1

Børsnoterede investeringsaktiver i alt

66.328

80,4

Ejendomme

5.322

6,4

Private equity

2.398

2,9

Kredit

3.500

4,2

Infrastruktur og kapitalgoder

1.212

1,5

Ikke-børsnoterede investeringsaktiver i alt

12.431

15,1

Afdækningsaktiver (opgjort som nettoværdier)

3.604

4,4

Øvrige aktiver 168
0,2

Alle aktiver

82.532

100,0