Aktivfordeling

Lægernes Pensions formue er fordelt i en række børsnoterede og illikvide investeringsaktiver.

Den aktuelle sammensætning er holdt op imod den strategiske aktivsammensætning (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

  

Børsnoterede investeringsaktiver

Fordeling 30. september 2016

Procent

Benchmark

Nominelle obligationer

20,0

25,0

Indeksobligationer

1,5

5,0

Investment grade obligationer

3,7

5,0

High yield og emerging markets obligationer

22,3

15,0

Samlet obligationseksponering

47,4

50,0

Globale aktier

23,8

47,5

Europæiske aktier

4,2

0,0

Amerikanske aktier

13,6

0,0

Asiatiske aktier

4,0

0,0

Emerging markets aktier

2,5

0,0

Small cap aktier

2,5

2,5

Øvrige aktier

2,1

0,0

Samlet aktieeksponering

52,7

50,0

Børsnoterede investeringsaktiver i alt

100,0

100,0

Ud over børsnoterede investeringsaktiver har Lægernes Pension placeret penge i illikvide investeringsaktiver (bl.a. private equity og ejendomme) samt i afdækningsaktiver. 

  

Samlede aktiver

Fordeling 30. september 2016

Mio. kr.

Pct.

Nominelle obligationer

12.923

16,1

Indeksobligationer

933

1,2

Investment grade obligationer

2.371

2,9

High yield og emerging markets obligationer

14.202

17,6

Aktier

33.627

41,8

Børsnoterede investeringsaktiver i alt

64.056

79,6

Ejendomme

4.674

5,8

Private equity

2.310

2,9

Kredit

3.104

3,9

Infrastruktur og kapitalgoder

1.092

1,4

Ikke-børsnoterede investeringsaktiver i alt

11.180

13,9

Afdækningsaktiver (opgjort som nettoværdier)

4.573

5,7

Øvrige aktiver 685
0,9

Alle aktiver

80.493

100,0