Porteføljer

Her kan du se de porteføljer af børsnoterede aktiver, som Lægernes Pension kan investeres i.

Vi investerer i overensstemmelse med retningslinjerne for socialt ansvarlige investeringer. Investeringerne er ikke omfattet af de lovgivningsmæssige begrænsninger, der i øvrigt gælder for lægers investering i lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Bemærk, at det ikke er alle investeringsforeningerne i oversigten, som Lægernes Pension investerer i.

   

BØRSNOTEREDE AKTIER

Mandat

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Afdelingens navn

Har Lægernes Pension investeret i foreningen ultimo 2017?

Global aktieportefølje

Læs mere

LI Aktier Globale

Nej

KLI Aktier Globale

Ja

KLI Aktier Globale II

Ja

KLI Aktier Globale III

Ja

LI Aktier Globale II

Nej

KLI Aktier Globale IV

Ja

KLI Aktier Globale V

Ja

LI Aktier Globale Akk

Nej

LI Aktier Globale II Akk

Nej

KLI Aktier Globale VI

Ja

LI Aktier Globale III Nej

Global passivt forvaltet aktieportefølje


KLI Aktier Globale Indeks

Ja

LI Aktier Globale Indeks

Nej

Amerikansk aktieportefølje

Læs mere

KLI Aktier USA

Ja

LI Aktier USA

Nej

Europæisk aktieportefølje

Læs mere

KLI Aktier Europa

Ja

LI Aktier Europa

Nej

Europæisk small cap aktieportefølje

Læs mere

SEB Europa SMV

Ja

Dansk aktieportefølje

Læs mere

LI Aktier Danmark

Nej

Japansk small cap aktieportefølje

Læs mere

SISF Japanese Smaller Companies

Ja

Emerging market passivt forvaltet aktieportefølje Læs mere KLI Aktier Emerging Markets Indeks Ja

Emerging market aktieportefølje

Læs mere

KLI Aktier Emerging Markets

Ja

LI Aktier Emerging Markets

Ja

BØRSNOTEREDE OBLIGATIONER

Mandat

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Afdelingens navn

Har Lægernes Pension investeret i foreningen ultimo 2017?

Mandatet dækker korte danske nominelle obligationer samt guldrandede inkonverterbare EUR-obligationer. Der kan foretages valutakurssikring af beholdningen af euro-obligationer. Porteføljen må maksimalt have en varighed (optionsjusteret) på 3 år

Læs mere

LI Obligationer Europa Korte

Nej

Mandatet dækker danske nominelle obligationer samt guldrandede inkonverterbare euro-obligationer. Der kan foretages valutakurssikring af beholdningen af euroobligationer. Porteføljen har en gns. varighed (optionsjusteret) på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

LI Obligationer Europa 

Nej

KLI Obligationer Europa

Ja

KLI Obligationer Europa II

Ja

KLI Obligationer Europa III Nej
KLI Obligationer Europa IV Nej
LI Obligationer Europa Akk Nej

Globale indeksobligationer. Der kan investeres op til 25 pct. i indeksobligationer, der ikke er indeholdt i benchmark samt i nominelle obligationer. Der foretages valutakurssikring  af ikke EUR-denominerede obligationer. Porteføljen har en gns. varighed på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

KLI Indeksobligationer Globale 

Ja

LI Indeksobligationer Globale

Nej

Mandat til at investere i amerikanske realkreditobligationer. Kreditvurderingen er minimum AA ved køb. Der foretages valutakurssikring i EUR

Læs mere

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio

Nej

Mandat dækkende globale virksomhedsobligationer med en kreditvurdering på BBB eller bedre. Der foretages valutakurssikring i EUR. Porteføljen har en gennemsnitlig varighed (optionsjusteret) på +/- 1 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

LI Obligationer Globale Investment Grade 

Ja

LI Obligationer Globale Investment Grade Akk 

Ja

Investeringsforening med mandat dækkende obligationer udstedt af Emerging Market-lande (Latinamerika, Østeuropa, Fjernøsten mv.). Foreningen er i USD uden valutakurssikring. Porteføljen har en varighed på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

EMD Invest Afdeling II

Ja

Investeringsforening med mandat dækkende amerikanske og europæiske high yield obligationer – dvs. virksomhedsobligationer med en kreditvurdering på BB eller derunder. Der foretages permanent valutakurssikring i investeringsforeningen. Porteføljen har en gns. varighed på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

LI Globale High Yield 

Ja

LI Globale High Yield Akk 

Ja

Investeringsforening der investerer i obligationer udstedt af emerging market lande i lokal valuta. Der sker ikke valutasikring til DKK. Porteføljen har en varighed på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

EMD Invest Afdeling III

Nej

LI Obligationer Emerging Markets

Ja


LI Obligationer Emerging Markets Akk

Ja