Porteføljer

Oversigt over de porteføljer af børsnoterede aktiver, som formuen i Lægernes Pension kan investeres i.

Her kan du se hvilke investeringsforeninger, som Lægernes Pension kan investere i. Lægernes Pension investerer i overensstemmelse med retningslinjerne for socialt ansvarlige investeringer. 

Investeringerne er ikke omfattet af de lovgivningsmæssige begrænsninger, der i øvrigt gælder for lægers investering i lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Bemærk, at det er ikke alle investeringsforeningerne, som Lægernes Pension har investeret i, da det blev opgjort ved udgangen af 2015.

 

Børsnoterede aktier

Mandat

SRI-retningslinjer

Afdelingens navn

Har Lægernes Pension investeret i foreningen ultimo 2015?

Global aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier Globale

Nej

LPI Aktier Globale II

Ja

LPI Aktier Globale III

Ja

LPI Aktier Globale IV

Ja

LPI Aktier Globale V

Nej

LPI Aktier Globale VI

Ja

LPI Aktier Globale VII

Ja

LPI Aktier Globale VIII

Nej

LPI Aktier Globale IX

Nej

LPI Aktier Globale X

Ja

Amerikansk passivt forvaltet aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier USA

Nej

LPI Aktier USA II

Ja

Amerikansk aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier USA III

Ja

LPI Aktier USA IV

Nej

Amerikansk small og mid-cap aktieportefølje


Læs mere

Dimensional Fund Advisors US Small Cap Portefolio

Nej

Læs mere

MMI USA Small/Mid Cap akk. Pembroke

Nej

Europæisk passivt forvaltet aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier Europa

Nej

LPI Aktier Europa II

Ja

Europæisk aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier Europa III

Ja

LPI Aktier Europa IV

Nej

Europæisk small cap aktieportefølje

Læs mere

SEB Kontoførende afdeling 4 - Europa SMV

Ja

Dansk aktieportefølje

Læs mere

LPI aktier Danmark

Nej

Asiatisk passivt forvaltet aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier Asien

Nej

LPI Aktier Asien II

Ja

Asiatisk (ex. japansk) aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier Asien III

Ja

Japansk small cap aktieportefølje

Læs mere

SISF Japanese Smaller Companies

Ja

Emerging market aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier Emerging Markets

Ja

LPI Aktier Emerging Markets II

Ja

Emerging market passivt forvaltet aktieportefølje

Læs mere

LPI Aktier Emerging Markets III

Ja

Global sektorportefølje med energiaktier

iShares SP Global Energy

Nej

BØRSNOTEREDE OBLIGATIONER

Mandat

SRI-retningslinjer

Afdelingens navn

Har pensionskassen investeret i foreningen ultimo 2015?

Mandatet dækker korte danske nominelle obligationer samt guldrandede inkonverterbare EUR-obligationer. Der kan foretages valutakurssikring af beholdningen af euro-obligationer. Porteføljen må maksimalt have en varighed (optionsjusteret) på 3 år

Læs mere

LPI Obligationer Europa Korte

Nej

Mandatet dækker danske nominelle obligationer samt guldrandede inkonverterbare euro-obligationer. Der kan foretages valutakurssikring af beholdningen af euroobligationer. Porteføljen skal have en gennemsnitlig varighed (optionsjusteret) på mellem 3 og 7 år

Læs mere

LPI Obligationer Europa 

Nej

LPI Obligationer Europa II

Ja

Mandatet dækker danske nominelle obligationer samt guldrandede inkonverterbare euro-obligationer. Der kan foretages valutakurssikring af beholdningen af euroobligationer. Porteføljen har en gns. varighed (optionsjusteret) på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

LPI Obligationer Europa III

Ja

Globale indeksobligationer. Der kan investeres op til 25 pct. i indeksobligationer, der ikke er indeholdt i benchmark samt i nominelle obligationer. Der foretages valutakurssikring  af ikke EUR-denominerede obligationer. Porteføljen har en gns. varighed på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

LPI Indeksobligationer

Nej

LPI Indeksobligationer II

Ja

Mandat til at investere i amerikanske realkreditobligationer. Kreditvurderingen er minimum AA ved køb. Der foretages valutakurssikring i EUR

L æs mere

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio

Nej

Mandat dækkende globale virksomhedsobligationer med en kreditvurdering på BBB eller bedre. Der foretages valutakurssikring i EUR. Porteføljen har en gennemsnitlig varighed (optionsjusteret) på +/- 1 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

LPI Obligationer Investment Grade Globale 

Ja

LPI Obligationer Investment Grade Globale II 

Ja

Investeringsforening med mandat dækkende obligationer udstedt af Emerging Market-lande (Latinamerika, Østeuropa, Fjernøsten mv.). Foreningen er i USD uden valutakurssikring. Porteføljen har en varighed på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

EMD Invest Afdeling II

Nej

Investeringsforening med mandat dækkende amerikanske og europæiske high yield obligationer – dvs. virksomhedsobligationer med en kreditvurdering på BB eller derunder. Der foretages permanent valutakurssikring i investeringsforeningen. Porteføljen har en gns. varighed på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

LPI High Yield Globale 

Nej

LPI High Yield Globale II 

Ja

Investeringsforening der investerer i obligationer udstedt af emerging market lande i lokal valuta. Der sker ikke valutasikring til DKK. Porteføljen har en varighed på +/- 2 år i forhold til mandatets benchmark

Læs mere

EMD Invest Afdeling III

Ja

LPI Obligationer Emerging Markets

Ja


LPI Obligationer Emerging Markets II

ja