Investeringsaktiver

Lægernes Pensions formue er fordelt i forskellige investeringsaktiver opdelt i risikoklasser.

Investeringsaktiver

Fordeling i risikoklasser 30. september 2018

Procent

Benchmark

Risikoklasse renter

30,7

30,0

Risikoklasse inflation

10,5

10,0

Risikoklasse kredit

29,3

31,0

Risikoklasse aktier

36,5

36,0

Risikoklasse reale aktiver

14,0

13,0

Investeringsaktiver i alt

121,0

120,0

Den aktuelle sammensætning er holdt op imod den strategiske aktivsammensætning (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Investeringsaktiverne indeholder derivater som renteswaps, inflationsswaps og aktiefutures m.m. Inkl. derivater udgør den samlede eksponering derfor mere end 100 procent. Det samme gælder for benchmark.