Porteføljer

Oversigt over de børsnoterede aktiver, som Lægernes Pension har investeret i.

Vi investerer i overensstemmelse med retningslinjerne for socialt ansvarlige investeringer. Investeringerne er ikke omfattet af de lovgivningsmæssige begrænsninger, der i øvrigt gælder for lægers investering i lægemiddel- eller medicovirksomhed.   

   

BØRSNOTEREDE AKTIER pr. 31.12.2017


Retningslinjer
for ansvarlige
investeringer

Afdelingens navn

Global aktieportefølje

Læs her

KLI Aktier Globale

KLI Aktier Globale II

KLI Aktier Globale III

KLI Aktier Globale IV

KLI Aktier Globale V

KLI Aktier Globale VI

Global passivt forvaltet aktieportefølje

Læs her

KLI Aktier Globale Indeks

Amerikansk aktieportefølje

Læs her

KLI Aktier USA

Europæisk aktieportefølje

Læs her

KLI Aktier Europa

Europæisk small cap aktieportefølje

Læs her

SEB Europa SMV

Japansk small cap aktieportefølje

Læs her

SISF Japanese Smaller Companies

Emerging market passivt forvaltet aktieportefølje                                                                   Læs her KLI Aktier Emerging Markets Indeks

Emerging market aktieportefølje

Læs her

KLI Aktier Emerging Markets

LI Aktier Emerging Markets

BØRSNOTEREDE OBLIGATIONER pr. 31.12.2017


Retningslinjer for ansvarlige investeringer Afdelingens navn
Dansk nominel obligationsportefølje Læs her  KLI Obligationer Europa
KLI Obligationer Europa II
Amerikansk nominel obligationsportefølje Læs her LI Obligationer USA
Global indeksobligationsportefølje
Læs her KLI Indeksobligationer Globale 
Global investment grade-obligationsportefølje
Læs her LI Obligationer Globale Investment Grade 
LI Obligationer Globale Investment Grade Akk 
Global emerging markets-obligationsportefølje for hård valuta (USD og EUR)
Læs her EMD Invest Afdeling II
Global emerging markets-obligationsportefølje for lokal valuta Læs her LI Obligationer Emerging Markets
LI Obligationer Emerging Markets Akk
Global high yield-obligationsportefølje
Læs her LI Globale High Yield   
LI Globale High Yield Akk   
Amerikansk high yield-obligationsportefølje Læs her LI Obligationer High Yield USA
Europæisk high yield-obligationsportefølje Læs her LI Obligationer High Yield Europa