Investeringsporteføljer

Lægernes Pension investerer pensionsformuen i forskellige investeringsaktiver. Hvordan investeringen rent faktisk fordeler sig afhænger af, hvilken pensionsordning du har. 

Her kan du se fordelingen for de to obligatoriske pensionsordninger, hvor den ene er med garanti (gammel ordning) og den anden har betinget garanti (ny ordning). Du kan også se, hvordan vi investerer pengene, hvis du sparer ekstra op på en Supplerende Livrente.

Fordeling af investeringsaktiver i pensionsordning med betinget garanti

30. juni 2021

Aktuel fordeling i procent

Benchmark

Stats- og realkreditobligationer 25,1 31,0
Investment grade obligationer 1,0 3,1
High-yield obligationer 12,4 10,8
Emerging markets obligationer 9,9 9,3
Globale aktier (developed markets) 26,9 23,9
Emerging markets aktier 3,9 4,8
Private Equity 4,2 3,9
Intrastruktur 3,8 4,7
Ejendomme 8,4 8,5
Hedgefonde 4,4 0,0

Investeringsaktiver i alt

100,0 100,0

Den aktuelle sammensætning af investeringsaktiver er holdt op imod den strategiske sammensætning af aktiver, som er vedtaget af bestyrelsen (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Der anvendes gearing i form af derivater. Den aktuelle gearing af investeringsaktiver er 29,7 pct. Gearing af strategisk benchmark er 29,0 pct.

Fordeling af investeringsaktiver i pensionsordning med garanti 

30. juni 2021

Aktuel fordeling i procent

Benchmark

Stats- og realkreditobligationer 87,0
89,6
Investment grade obligationer 0,2 0,5
High-yield obligationer 2,1 1,6
Emerging markets obligationer 1,7
1,4
Globale aktier (developed markets) 4,6 3,6
Emerging markets aktier 0,7
0,7
Private Equity 0,7
0,6
Intrastruktur 0,7
0,7
Ejendomme 1,5 1,3
Hedgefonde 0,8 0,0

Investeringsaktiver i alt

100,0 100,0

Den aktuelle sammensætning af investeringsaktiver er holdt op imod den strategiske sammensætning af aktiver, som er vedtaget af bestyrelsen (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Fordeling af investeringsaktiver i Supplerende Livrente  

30. juni 2021

Aktuel fordeling i procent 

Benchmark

Stats- og realkreditobligationer 45,2
48,3
Investment grade obligationer 0,8 2,3
High-yield obligationer 9,1
8,1
Emerging markets obligationer 7,2
7,0
Globale aktier (developed markets) 19,6
17,9
Emerging markets aktier 2,9
3,6
Private Equity 3,0
2,9
Intrastruktur 2,8 3,5
Ejendomme 6,2
6,4
Hedgefonde 3,2 0,0

Investeringsaktiver i alt

100,0 100,0

Den aktuelle sammensætning af investeringsaktiver er holdt op imod den strategiske sammensætning af aktiver, som er vedtaget af bestyrelsen (kaldet benchmark). Afvigelser fra det strategiske benchmark forekommer inden for visse grænser, hvis det vurderes fordelagtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt.

Stats- og realkreditobligationer

Stats- og realkreditobligationer fra lande med høj kreditvurdering. Investeringerne foretages primært i Danmark.

Investment grade obligationer

Obligationer udstedt af virksomheder med høj kreditvurdering. Investeringerne foretages primært i USA og Europa.

High-yield obligationer

Obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering. Investeringerne foretages primært i USA og Europa.

Emerging markets obligationer

Statsobligationer fra lande med lav kreditvurdering, eksempelvis Brasilien og Mexico.

Globale aktier

Børsnoterede aktier fra lande med højt udviklede kapitalmarkeder, eksempelvis USA, Vesteuropa og Japan.

Emerging markets aktier

Børsnoterede aktier fra lande uden højt udviklede kapitalmarkeder, eksempelvis Kina og Indonesien.

Private equity

Ikke-børsnoterede aktier. Investeringerne foretages primært i USA og Europa.

Infrastruktur

Investeringer i industrianlæg, energiproduktion, distribution mv., eksempelvis vindmølleparker og gasledninger. Investeringerne foretages primært i Europa og USA.

Ejendomme

Investeringer i ejendomme til eksempelvis bolig, kontor og detail. Investeringerne foretages primært i Danmark og det øvrige Europa.

Læs mere og hent dokumenter her