Investeringsstrategi

Lægernes Pension arbejder med to forskellige investeringsstrategier: Én til garanterede pensioner og én til ordninger med betinget garanti. 

Langt hovedparten af medlemmerne i Lægernes Pension har en pensionsordning, der er investeret i aktiver med mulighed for høje afkast. Pensionen har en betinget garanti og kan derfor sættes ned, hvis renten falder, eller levetiden stiger.

De øvrige medlemmer har valgt at beholde den gamle ordning, der sikrer dem en fast garanteret pension, uanset udviklingen i afkast og levetid.

Ordninger med betinget garanti investeres efter denne strategi:

  • stor andel af aktier, ejendomme og indeksobligationer for at kunne opnå højere afkast og inflationsbeskyttelse på længere sigt
  • globalt udgangspunkt for at kunne placere investeringer i de regioner, som har størst vækst- og afkastpotentiale
  • risikospredning på flere forskellige aktivtyper for at sikre en vis stabilitet i afkastudviklingen.

Investeringsstrategien bliver løbende tilpasset for at kunne give et konkurrencedygtigt afkast og for at kunne opfylde den betingede garanti.   

I de garanterede ordninger investeres primært i obligationer og renteforsikringer, hvilket alene har til formål at sikre de garanterede pensionsydelser.

Denne investeringsstrategi er meget ensidig, men nødvendig, hvis ydelserne skal kunne fastholdes, også i tilfælde af længerevarende rentefald.