Investeringsstrategi

Lægernes Pension har over en årrække arbejdet med to vidt forskellige investeringsstrategier. Én til garanterede pensioner og én til ordninger med betinget garanti. 

Strategi for ordninger med betinget garanti (den nye ordning)

Langt hovedparten af pensionsordningerne i pensionskassen er med betinget garanti. Investeringsstrategien for de pensioner er:

  • stor andel af aktier, ejendomme og indeksobligationer for at kunne opnå højere afkast og inflationsbeskyttelse på længere sigt
  • globalt udgangspunkt for at kunne placere investeringer til de regioner, som har størst vækst- og afkastpotentiale
  • risikospredning på flere forskellige aktivtyper for at sikre en vis stabilitet i afkastudviklingen.

Tabellen viser, hvordan pensionsopsparingen var placeret i 2014 for pensioner med den betingede garanti. Investeringsstrategien bliver løbende tilpasset for at kunne give et konkurrencedygtigt afkast og for at kunne opfylde den betingede garanti.

  

Aktivfordeling

Globale aktier 48 pct.
Virksomhedsobligationer 13 pct.
Emerging market obligationer 4 pct.
Stats- og realkreditobligationer 22 pct.
Indeksobligationer 2 pct.
Ejendomme 4 pct.
Alternative investeringer 7 pct.

100 pct.

I de garanterede ordninger investeres primært i obligationer og renteforsikringer, hvilket alene har til formål at sikre de garanterede pensionsydelser. Denne investeringsstrategi er meget ensidig, men nødvendig, hvis ydelserne skal kunne fastholdes, også i tilfælde af længerevarende rentefald.