Investeringsstrategi

Lægernes Pension arbejder med to forskellige investeringsstrategier: Én til garanterede pensioner og én til ordninger med betinget garanti. 

Strategi for ordninger med betinget garanti (den nye ordning)

Langt hovedparten af pensionsordningerne i Lægernes Pension er med betinget garanti. Investeringsstrategien for de pensioner er:

  • stor andel af aktier, ejendomme og indeksobligationer for at kunne opnå højere afkast og inflationsbeskyttelse på længere sigt
  • globalt udgangspunkt for at kunne placere investeringer til de regioner, som har størst vækst- og afkastpotentiale
  • risikospredning på flere forskellige aktivtyper for at sikre en vis stabilitet i afkastudviklingen.

Investeringsstrategien bliver løbende tilpasset for at kunne give et konkurrencedygtigt afkast og for at kunne opfylde den betingede garanti.   

Strategi for garanterede ordninger (den gamle ordning)

I de garanterede ordninger investeres primært i obligationer og renteforsikringer, hvilket alene har til formål at sikre de garanterede pensionsydelser.

Denne investeringsstrategi er meget ensidig, men nødvendig, hvis ydelserne skal kunne fastholdes, også i tilfælde af længerevarende rentefald.