Sammenlign afkast

Dine indbetalinger dækker de første fem år som pensionist. Resten af pengene kommer fra afkastet.

Afkastet har stor betydning for, hvad du får, når du bliver pensionist. Vores mål er, at afkastet, set over en årrække, skal være blandt den bedste halvdel af branchen. Uanset om man måler på få eller flere år, lever vi op til målsætningen.

1,3 million kroner mere i afkast 
Så langt tilbage man kan måle, ligger Lægernes Pensions afkast blandt de absolut højeste i branchen. Forspringet svarer til, at 1 million kroner investeret i 1991 er blevet til 7,2 millioner hos os, men kun 5,9 millioner kroner for det gennemsnitlige selskab. Det er 1,3 millioner kroner i ekstra afkast.

Her kan du se, hvad afkastet har været i Lægernes Pension sammenlignet med andre. 

   

Afkast af aktiver

i pct.

5 år

(2011-2015)

25 år

(1991-2015)

Lægernes Pension

7,5

10,3

Akademikerpensionskasser (gns.)

7,3

9,6

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

7,3

9,4

Kommercielle selskaber (gns.)

5,8

9,1

Sektoren (gns.)

7,0

7,3

Kilde: Selskabernes årsregnskaber

Det er igennem årene blevet vanskeligere at sammenligne afkast, da pensionsselskaberne har afgivet ydelsesgarantier af forskelligt omfang til medlemmerne. Samtidig har renteniveauet været faldende i en meget lang årrække, og det betyder helt generelt, at jo flere garanterede pensionsordninger et pensionsselskab har, jo mere forsigtig er investeringsstrategien nødt til at være.

Indtil maj 2012 havde Lægernes Pension mange garanterede pensionsordninger og har derfor været nødt til at føre en forsigtig investeringspolitik med bl.a. en stor del af formuen placeret i såkaldte renteinstrumenter for at afdække garantierne for medlemmerne.