Politikker for bæredygtighed

Vi har en politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab, der har til formål at modvirke de vigtigste bæredygtighedsrisici og fremme bæredygtighed i investeringsporteføljen. Politikken beskriver, hvordan vi tager højde for bæredygtighed i investeringerne og vores tilgang til aktivt ejerskab i form af dialog med selskaber og stemmeafgivning på generalforsamlinger.

Lægernes Pension har derudover en politik for ansvarlig skatteadfærd og har som led heri tilsluttet sig et fælles skattekodeks sammen med en række danske investorer. De to politikker udgør grundlaget for arbejdet med at integrere bæredygtighed i vores investeringer.

Politikkerne opdateres mindst én gang om året. Du finder dem nederst her på siden.