Høj kontorente

Vi har et konkurrencedygtigt formueafkast

  • Når det gælder afkastet af investeringer set over kortere og længere perioder, klarer Lægernes Pension sig bedre end gennemsnittet af branchen – og det gælder vel at mærke nettoafkastet, efter at samtlige investeringsomkostninger er fratrukket.
  • Lægernes Pension har valgt at have en aktiv investeringsstrategi, hvor en stor del af investeringerne er placeret i aktier mv., som typisk giver et højt afkast, men som samtidig er en dyrere form for investering. Investeringerne er dermed tilrettelagt efter at skabe et så højt afkast efter omkostninger som muligt.
  • Du kan se afkast og sammenligne med andre pensionsselskaber bl.a. i årsrapporten og her på hjemmesiden.

Vi investerer, så du kan få højt afkast uden risiko for tab

  • Din pensionsopsparing er et såkaldt gennemsnitsrenteprodukt, men investeres på markedsrentelignende vilkår. Det betyder, at du uanset alder og risikoprofil kan få højt formue­afkast på længere sigt. Og da vi fordeler et højt formueafkast over flere år, bliver din kontorente mere stabil.
  • Din ordning har indbygget en garanti, der sikrer, at din pension ikke kan blive nedsat, hvis afkastet er negativt.

Alt dette gælder, hvis du har den nye ordning med betinget garanti. Er du blandt de få, der har beholdt den gamle garanterede ordning, er den først og fremmest investeret med henblik på at sikre ydelsesgarantien.

   

Læs mere og hent dokumenter her