Lavere omkostninger

Omkostningerne i Lægernes Pension er blandt de laveste i branchen

  • Hvert år betaler du et beløb til Lægernes Pension for at administrere din pensionsordning. Vi har de seneste mange år haft de laveste omkostninger blandt pensionskasser og kommercielle pensionsselskaber set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger.
  • Det, du sparer ved at have en ordning i Lægernes Pension, kan resultere i, at din pension bliver omkring 10 pct. større sammenlignet med en individuel ordning i et kommercielt selskab.
  • Du kan se omkostningerne og sammenligne med andre pensionsselskaber bl.a. i årsrapporten og på hjemmesiden.

Din pensionsordning er billig at administrere, fordi den er obligatorisk og kun gælder læger

  • Administration, rådgivning og it-systemer er målrettet lægerne og deres specifikke behov.
  • Lægernes Pension skal ikke finansiere annoncer og aflønning af assurandører med dine penge, som det er tilfældet i de kommercielle selskaber.
  • Det er billigere at investere, når der investeres kollektivt.

Stordrift og samarbejde giver også besparelser

  • Lægernes Pension har samdriftsfordele ved at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne.
  • Vi har stordriftsfordele ved at samarbejde med andre professionelle investorer gennem bl.a. pensionskassens egne investeringsforeninger: Kapitalforeningen Lægernes Invest og Investeringsforeningen Lægernes Invest, der er blandt de største investeringsforeninger i Danmark.

Du får omkostningskroner tilbage

  • Som pensionsopsparer betaler man typisk en årlig risikoforrentning til sit pensionsselskab, der regnes med som en omkostning ved beregning af ÅOP (branchestandard for omkostninger). I Lægernes Pension tilhører egenkapitalen dog medlemmerne, og det meste af risikoforrentningen betales tilbage til dig, når du går på pension – i modsætning til i et kommercielt selskab, hvor pengene går til aktionærerne.

Læs mere og hent dokumenter her