Ulemper

  • Du har ikke mulighed for selv at sammensætte forsikringsdækningen i din grundpension; kun ægtefællepensionen giver en vis valgfrihed. Lægernes Pension tilbyder en grunddækning, som vi antager, at alle medlemmer har brug for.
  • Du kan ikke selv forvalte din pensionsinvestering.
  • Pensionsordningens solidariske princip er en fordel for nogen, men kan være en ulempe for andre.
   
Læs mere og hent dokumenter her