Grundlagsrenten sættes ned

De i forvejen meget lave markedsrenter er fortsat med at falde i 2019, og renten er nu negativ. Med virkning fra 1. januar 2021 sættes grundlagsrenten på din pension* derfor ned fra -0,5 til -1,5 procent.

Det betyder ikke, at vi forventer, at din pension vil blive forrentet negativt. Når vi ændrer grundlagsrenten, får vi råderum til at rette investeringerne derhen, hvor der kan opnås størst muligt afkast til dig i årene fremover. Det er hensigten at sætte grundlagsrenten op igen, hvis renten stiger.

Hvad er en grundlagsrente?
Din pension består af en grundpension og pensionstillæg, der tilsammen giver det beløb, du får udbetalt i pension. Grundlagsrenten bruges til at beregne grundpensionen. Når vi sætter grundlagsrenten ned, bliver din grundpension mindre.

De negative markedsrenter betyder også, at vi forventer lavere afkast fremover, og at pensionstillæggene derfor bliver mindre. Vi regner i øjeblikket på, hvor meget det vil betyde for din pension. De nye forventninger vil blive opdateret i MIN PENSION ved årsskiftet.

Hvornår?
Grundlagsrenten sættes ned med virkning fra 1. januar 2021. Lægernes Pension kan suspendere ændringen, hvis renteniveauet når at stige igen i løbet af 2020.

Hvis du har spørgsmål, hjælper vi dig gerne. Ring til os på 33 12 21 41.

*Nedsættelsen af grundlagsrenten gælder den del af din ordning, der har et betinget garanteret grundlag.