Differentierede kontorenter

Model for differentierede kontorenter
Som konsekvens af det generelt faldende renteniveau indførte Lægernes Pension med virkning fra den 1. januar 2007 differentierede kontorenter for pensionsordningerne.

Lægernes Pensions formue investeres forskelligt, alt efter om de bagvedliggende pensionsordninger er med eller uden ydelsesgarantier. Aktiverne kan - og vil typisk - give forskelligt afkast, og det bør afspejles i din pensionsordning. Differentierede kontorenter sikrer en mere retfærdig fordeling af afkastet, fordi du får tildelt det afkast, der svarer til den måde, som netop din pensionsordning er investeret på.