Medlemsejet

Du er både medlem og ejer af pensionskassen

  • Lægernes Pensions overskud tilhører fuldt ud medlemmerne. Der er ingen aktionærer, som trækker afkast ud. Det er der typisk i kommercielle forsikringsselskaber.

  • Noget af afkastet går til at opbygge en "buffer" i Lægernes Pension i form af egenkapital. Som pensionist kan du få et tillæg til din pension fra egenkapitalen (hvis du har den nye ordning, som 9 ud af 10 medlemmer har). Alt, hvad Lægernes Pension tjener, bliver i sidste ende brugt til medlemmernes pension.

Alle indbetalinger kommer medlemmerne til gode

  • Opsparingen fra medlemmer, der dør inden pensionsalderen uden at efterlade sig pensionsberettiget familie, kommer de andre medlemmer til gode. Det betyder, at alle læger sikres størst mulige pensioner.