Skat af frie midler

Du betaler skat af det afkast, du får af dine frie midler. Det gælder både rente, kursgevinst og udbytte.

Her kan du se, hvordan det beskattes.

Frie midler som Beskattes som
  • Renteindtægter

  • Årlig nettogevinst på finansielle instrumenter

  • Realiseret kursgevinst på obligationer

Kapitalindkomst
  • Aktieudbytter

  • Realiseret aktiekursgevinst

Aktieindkomst
  • Realiseret kursgevinst på danske blåstemplede obligationer erhvervet før 27. januar 2010

Skattefrit

Er din gevinst ved salg af aktier mindre end 58.900 kr. (2023-sats), skal du betale 27 pct. i aktieafkastskat, og hvis gevinsten overstiger de 58.900 kr., skal du betale 42 pct. i aktieafkastskat. Du kan læse mere om de forskellige skatteprocenter på Skats hjemmeside.

Hvis du sammenligner, hvor meget du skal betale i skat af kapitalindkomst og aktieafkast med den løbende afkastbeskatning i pensionsordninger, kan du se, at du skal betale langt mindre skat af afkastet i en pensionsordning.

Hvis beskatningen af dit udbytte for frie midler beskattes som kapitalindkomst, er det vigtigt at se, om din nettokapitalindkomst er negativ eller positiv.

Negativ kapitalindkomst
Hvis din nettokapitalindkomst er negativ (dvs. hvis du har flere renteudgifter end renteindtægter), vil skatten på renteindtægterne reelt svare til værdien af det gældende rentefra­drag. Det betyder, at skatteværdien af rentefradraget vil ligge på 25,7 pct., hvis du har en negativ kapitalindkomst, som overstiger 50.000 kr. Hvis den er under 50.000 kr., vil skatteværdien af rentefradraget ligge på 33,7 pct. (gældende i en gennemsnitskommune inkl. kirkeskat på 0,7 pct.).

Grænsen på 50.000 kr. er pr. person. Hvis du er gift, er grænsen på 100.000 kr. for dig og din ægtefælle tilsammen. Hvis den ene af jer har en negativ kapitalindkomst under 50.000 kr., kan det uudnyttede fradrag overføres til den anden, så I tilsammen når op på de 100.000 kr. 

Positiv nettokapitalindkomst
Hvis nettokapitalindkomsten er positiv (dvs. hvis du har flere renteindtægter end renteudgifter), indgår nettokapitalindkomsten også i beregningen af personskatten. Der er et bundfradrag på 48.800 kr. for enlige og 97.600 kr. for ægtefæller (2023-satser). Det betyder, hvis du har en positiv kapitalindkomst under 48.800 kr. i 2023, skal du kun betale 37 pct. i skat (ekskl. kirkeskat). Har du positiv nettokapitalindkomst over 48.800 kr., betaler du 42 pct. i topskat mod kun 15,3 pct. i pensionsordningen.