Begunstigelse

De begunstigede er dem, som du vælger skal have udbetalingen fra Lægernes Pension, når du dør. Du skal give os besked om, hvem du vil begunstige.

Når du bliver medlem af Lægernes Pension, beder vi dig oplyse dine begunstigede. Du kan vælge enten "nærmeste pårørende" eller "boet". Hvis vi ikke får besked, indsætter vi automatisk ”nærmeste pårørende” som begunstiget.

Begunstigelsen hænger nøje sammen med din familiesituation. Husk derfor at overveje begunstigelsen, fx hvis du bliver gift, skilt eller får børn.

Hvis ”boet” er indsat som begunstiget, udbetales ydelserne til boet. Eventuelle kreditorer og omkostninger ved boet skal dækkes, før resten fordeles blandt arvingerne. 

Udbetalinger til ”nærmeste pårørende” sker uden om afdødes bo. Eventuelle kreditorer i boet kan derfor ikke gøre krav på ydelserne.

Begunstigelsesregler
Før 2008 Er begunstigelsen "nærmeste pårørende" indsat før 1. januar 2008, er rækkefølgen af nærmeste pårørende: din ægtefælle, dine børn, arvinger ifølge testamente og derefter arvinger efter arvelovens regler. Der kan alene gøres indsigelse mod begunstigede, der ikke var afdødes tvangsarvinger. Hvis du ønsker at ændre en "gammel" begunstigelse, skal du blot kontakte Lægernes Pension.

Fra 2008

Er begunstigelsen "nærmeste pårørende" indsat efter 1. januar 2008, vil rækkefølgen af nærmeste pårørende være: din ægtefælle, din samlever, dine børn, arvinger ifølge testamente og derefter arvinger efter arvelovens regler.

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, for at en ugift samlevende kan få udbetalt penge fra Lægernes Pension. Læs mere i pjecen Når du dør - hvad så?

Læs mere og hent dokumenter her