Unisex eller kønsopdelt

Din pensionsordning kan være beregnet som kønsopdelt eller unisex. Det afhænger af, hvornår du blev medlem af Lægernes Pension.

Der blev indført unisex-beregningsgrundlag for nye medlemmer med virkning fra 1. januar 1998, dvs. halvandet år før Lægernes Pension blev forpligtet til det. Det skete ved en generalforsamlingsbeslutning i maj 1997 efter forslag fra medlemmer af YL.

Hvorfor unisex?
Muligheden for - efter ordningens indførelse - at lade medlemmer med kønsopdelt pensionsordning vælge om til en unisex pensionsordning har flere gange været drøftet i Lægernes Pensions bestyrelse. Pointen her er, at det kun vil være fordelagtigt for kvinder, der kommer fra ordning 2 i den kønsopdelte ordning, at skifte til unisex-ordningen. Og konklusionen bliver derfor, at et sådant omvalg ikke er muligt - i hvert fald ikke med den ønskede effekt for de berørte medlemmer. Dette begrundes nærmere i det følgende.

Tilbud om at skifte til unisex-ordningen måtte i givet fald omfatte alle medlemmer, der er indtrådt efter 1. januar 1993, hvor der blev indført valgfri ægtefællepension, og som endnu ikke er gået på pension. Enhver anden skæringsdato vil være urimelig over for de, der er indtrådt i Lægernes Pension før den valgte skæringsdag.

Kønsopdelt kan i nogle tilfælde være en fordel
Tilbuddet vil imidlertid ikke være fordelagtigt for alle de berørte personer. På det kønsopdelte grundlag vil mænd generelt og kvinder i ordning 1 og 3 ikke få en højere pension ved at skifte til unisex-ordningen. Det må derfor forventes, at de ikke skifter til unisex. Kun kvinder i ordning 2 på det kønsopdelte grundlag vil få en højere pension ved at skifte over til unisex-ordningen. Det betyder samlet set, at kun kvinder vil skifte over til unisex-ordningen.

Det medfører, at den hidtil forudsatte kønsfordeling i unisex-grundlaget ikke holder. Der bliver langt flere kvinder end forudsat, og det medfører lavere pensioner i unisex-ordningen. Hvis ikke tilbudsmuligheden skal medføre lavere pensioner for de eksisterende medlemmer med unisex-grundlag, må der derfor indføres et nyt unisex-grundlag, der alene omfatter de medlemmer, der har valgt at skifte til unisex-grundlaget. I dette grundlag må det forudsættes, at der udelukkende er kvinder. Derfor vil pensionen blive af samme størrelse som den kønsopdelte pension.

Et tilbud om at skifte til unisex-grundlag vil derfor ikke være fordelagtigt for det enkelte medlem.

Hertil kommer, at det vil være dyrt at etablere en sådan tilbudsmulighed. Der skal etableres et nyt beregningsgrundlag, udsendes tilbudsmateriale, registreres valg m.m. Etablering af tilbudsmuligheden vil derfor medføre øgede omkostninger, som vil medføre ulempe for alle medlemmer.

Lægernes Pensions bestyrelse har derfor konkluderet, at det ikke er relevant at indføre en sådan valgmulighed, da det ikke vil være til fordel for nogen, men til ulempe for alle som følge af øgede omkostninger.

Lægernes Pension anvender som hovedregel unisextarif (kønsuafhængig tarif), når nye medlemmer optages i Lægernes Pension. Det vil sige, at indbetalingerne går ind på en pensionsordning, hvor der ikke er forskel på pensionen for kvinder og mænd.

En undtagelse er dog indbetalinger, der ikke er tilknyttet medlemmets erhverv. Det er de indbetalinger, som medlemmet selv foretager helt uden om en arbejdsgiver eller aftalepart, til aftaler, der er indgået efter 1. juli 1999 og inden 21. december 2012.

Læs mere

Læs mere og hent dokumenter her