Udbetaling

Der kan udbetales fra din pensionsordning, når du går på pension, bliver syg eller dør.

Så snart der sker noget i dit liv, som betyder, at du har krav på udbetaling fra pensionskassen, skal du kontakte os. Det gælder bl.a., når du skal pensioneres, eller hvis du rammes af en sygdom, som berettiger dig til at få udbetalt invalidepension eller forsikringssum ved udvalgte kritiske sygdomme.

Når et medlem dør, får pensionskassen automatisk besked. Der kan dog gå op til flere uger inden, hvorfor de pårørende meget gerne selv må kontakte pensionskassen. Jo hurtigere vi får besked om dødsfaldet, jo hurtigere kan vi få sat gang i evt. udbetalinger til de efterladte. Bor medlemmet i udlandet, får vi ikke automatisk besked.

Udbetalingen kan bestå af grundpension, aldersafhængigt tillæg og pensionisttillæg. Den kan udbetales som løbende ydelser eller engangsbeløb, og der gælder forskellige regler for, hvornår den kan udbetales. 

Det aldersafhængige tillæg er et ugaranteret tillæg, du kan vælge at få udbetalt oven i din grundpension. Det er et forskud på den bonus, som pensionskassen forventer, at du senere vil få.

Du betaler selv det aldersafhængige tillæg, der trækkes fra din pensionshensættelse på samme måde som den grundpension, du får udbetalt. Pensionshensættelsen er det beløb, som pensionskassen har afsat til at kunne betale din pension.

Det aldersafhængige tillæg kan vælges i de fleste ordninger, hvor grundlagsrenten er 3 pct. eller lavere.

Læs mere her

Pensionisttillægget er et ugaranteret tillæg, der betales af egenkapitalen. For at være sikker på at have råd til at betale de pensioner, der er stillet medlemmerne i udsigt, må pensionskassen have en egenkapital. Som pensionist får du udbetalt en del af egenkapitalen som tillæg til din pension. Vi forventer, at pensionisttillægget bliver 13 pct. i 2017.

PENSIONISTTILLÆG I PCT.

NY ORDNING

(Afdeling LP)

2004 6
2005 8
2006 20
2007 25
2008 21
2009 9
2010-2011 12
2012 13
2013 12
2014-16 13

Det udbetales som hovedregel kun til de nye ordninger med betinget garanti, da de gamle garanterede ordninger typisk har oparbejdet en betydelig gæld til egenkapitalen. Du har den nye ordning, hvis du er blevet medlem af pensionskassen fra 1. juli 1999 og senere, eller hvis du har omtegnet fra gammel til ny ordning i 2009, 2012 eller 2015.

I pensionssprog taler man gerne om løbende ydelser og engangsydelser.

Løbende ydelser er pensioner, der udbetales fast - typisk en gang om måneden - gennem en længere periode. Det er fx alderspension, invalidepension, ægtefælle-/samleverpension, børnepension og livrente.

Engangsydelser er beløb, der udbetales én gang for alle. Det er fx engangsydelsen ved død, alderssum, ugiftesum og udbetaling ved udvalgte kritiske sygdomme.